Przejdź do treści

Koniec roku akademickiego i „Przyszłość Andrychowa”

Informacje, 22 czerwca 2023 20:08

Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył 18. już rok akademicki w swej działaności. Głównym punktem spotkania był wykład burmistrza Tomasza Żaka o przyszłości Andrychowa. Ale nie zabrakło też artystycznych występów.

Spotkanie podsumowujące rok akademicki otwarła prezeska UTW Barbara Lachendro-Kruczała. Pani prezes przywitała gości i opowiedziała też o tym, co przez miniony rok działo się w uniwersytecie. Potem wystąpił gościnnie taneczny zespoł „Pretty Woman” z UTW w Oświęcimiu.

Po nim głos zabrał Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, który swój wykład zilustrował atrakcyjną prezentacją multimedialną. Słuchacze dowiedzili się, co w ostatnich latach zrobiono w Gminie Andrychów, jakie powstały obiekty, nowe drogi, czy nowe spółki, jak choćby Andrychowska Elektrociepłownia (AEC), która ochroniła miasto przed kryzysem energetycznym.

Burmistrz mówił także o nowej gminnej komunikacji, o krytej pływalni, czterech nowych blokach komunalnych, o remontach szkół i remiz, o ich termomodernizacji i przede wszystkim o strefie aktywności gospodarczej, w której już tylko dwie działki pozostały do sprzedaży. Strefę i zbudowane tam już dwie nowe fabryki zobaczyliśmy po raz pierwszy sfilmowane z drona.

Nie zabrakło też takich perełek, jak obserwatorium astronomiczne w szkole w Sułkowicach Bolęcinie, jedynym w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

We wrześniu zostanie też zakończona inwestycja związana z rewitalizacją Pańskiej Góry i budową nowego Stawu Anteckiego, na którą to inaugurację burmistrz zaprosił wszystkich uczestników spotkania.

Ale opowieść burmistrza o planach gminy wybiegła daleko w przyszłość. Tomasz Żak mówił o planach przebudowy stadionu miejskiego i o budowie nowej hali sportowej, a właściwie sportowo-widowiskowej. W tym drugim obiekcie będzie nie tylko hala dla sportu i widowisk, ale też duże wystawowe foyer oraz restauracje, gabinety kosmetyczne i nawet strzelnica sportowa. Obie te inwestycje mają już gotowe projekty i teraz trwają starania o fundusze zewnętrzne na ich realizację.

Przy tym punkcie mogliśmy zobaczyć animowaną wizualizację hali.

Wykład zakończył się opisem najważniejszej dla Andrychowa inwestycji – zakładu mineralizacji odpadów. I tutaj też była wizualizcja procesu technologicznego oraz szczegółowy opis, jaki zrobił burmistrz na temat nie tylko działania zakładu, ale też energetycznej przyszłości Andrychowa, któremu wspomniany zakład zagwarnatuje stabilne ceny prądu i ciepła.

Słuchacze dopytywali o szczegóły, a Tomasz Żak wyjaśniał każdą kwestię. Wystąpienie Burmuistrza Andrychowa zakończyło się gromkimi oklaskami.

Na koniec wystąpił ze swym śpiewaczym repertuarem Stanisław Czechowicz z Wadowic.

n

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content