Przejdź do treści

Komunikat Burmistrza Andrychowa

Informacje, 21 sierpnia 2023 14:03

Dotyczy: składania wniosków do projektu budżetu na 2024 rok. W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Andrychów na 2024 rok zapraszamy do czynnego udziału radnych oraz jednostki pomocnicze Gminy w tworzeniu projektu budżetu.

Organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy gminy mogą składać wnioski do projektu budżetu za pośrednictwem radnych.

Termin składania wniosków – do 30 września 2023 roku.

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 16.

Złożone wnioski stanowią jedynie materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu i nie stanowią podstawy do ich obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu.

Tomasz Żak

Burmistrz Andrychowa

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content