Przejdź do treści

Kolejne sukcesy uczniów z Inwałdu

Informacje, 23 sierpnia 2023 13:56

Końcówka sierpnia to zawsze czas wzmożonych przygotowań do nadchodzącego roku szkolnego. To jednak także dobry moment, by przyjrzeć się rezultatom, uzyskanym przez absolwentów szkół podstawowych podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, do którego uczniowie przystąpili w terminie 23 – 25 maja 2023 r.

Z wynikami testów ósmoklasiści mogli zapoznać się 3 lipca. Rezultaty te są dla młodzieży niezwykle istotne. Wpływają bowiem na przyjęcie uczniów do wybranych przez nich szkół ponadpodstawowych, jako iż stanowią połowę wszystkich punktów możliwych do zdobycia w procesie rekrutacji. Pozostałą część punktów młodzież otrzymuje za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły i szczególne osiągnięcia ucznia, jak na przykład udział w konkursach oraz turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty bądź działalność wolontariacką.

Najwyższy całościowy wynik z egzaminu ósmoklasisty w gminie Andrychów uzyskali absolwenci Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Inwałdzie.

Jak przekazuje dyrektor szkoły – mgr Michał Kołodziejczyk – ósmoklasiści doskonale zaprezentowali się podczas egzaminu z matematyki, uzyskując aż 71% (średnia ogólnopolska to 53%). To najwyższy rezultat w gminie Andrychów. Jest on wyrażony 8 staninem, określanym jako bardzo wysoki. Młodzież świetnie poradziła sobie także w trakcie tegorocznego testu z języka polskiego, otrzymując średnio 76% możliwych do zdobycia punktów (także 8 stanin) i również plasując się na pierwszym miejscu w gminie (taki sam wynik uzyskali tylko uczniowie ze szkoły w Sułkowicach-Bolęcinie). Po dodaniu do powyższych średnich niezłego rezultatu z języka angielskiego (69%), można stwierdzić, iż kolejny raz całościowy wynik uzyskany przez inwałdzkich absolwentów okazał się być najwyższy wśród wszystkich gminnych szkół podstawowych.

Co istotne, absolwenci szkoły w Inwałdzie od wielu lat osiągają tak wysokie rezultaty podczas egzaminów, dzięki czemu młodzież w doskonały sposób przygotowana jest do kolejnego etapu edukacyjnego.

To zasługa całej społeczności szkolnej. Nieoceniony jest wysiłek uczniów, ich nauczycieli i wychowawców, jak również wsparcie rodziców i opiekunów. Wysokie wyniki uzyskiwane przez młodzież podczas egzaminów to bowiem zawsze skutek wieloletniej wspólnej, wytężonej pracy – mówi Michał Kołodziejczyk. – Co ważne, nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych od lat prowadzą w naszej szkole społecznie dodatkowe zajęcia, których celem jest przygotowanie młodzieży do egzaminu w jak najlepszy sposób. Ponadto w minionym roku szkolnym inwałdzka placówka przystąpiła do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Jego celem było zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów. W ramach wdrażania zadania grantowego od stycznia do czerwca 2023 r. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w szeregu zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań, które również wsparły młodzież w przygotowaniach do egzaminów – dodaje dyrektor szkoły w Inwałdzie.

Gratulujemy zatem ósmoklasistom uzyskanych wyników. Mamy nadzieję, że dzięki ciężkiej i solidnej pracy, wszyscy absolwenci szkół podstawowych będą mogli od września rozpocząć naukę w wybranych przez siebie szkołach ponadpodstawowych. Życzymy więc wielu sukcesów w nauce oraz rozwijania licznych pasji i zainteresowań na dalszych etapach edukacji.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content