Przejdź do treści

Kolejne przypadki spalania odpadów w kotłach centralnego ogrzewania

Informacje, 06 grudnia 2022 10:48

5 grudnia 2022 roku Straż Miejska otrzymała wyniki ekspertyz dotyczące badań próbek odpadów paleniskowych pobranych z kotłów centralnego ogrzewania podczas przeprowadzonych w listopadzie kontroli planowych budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Andrychów.

Na pobranych 7 próbek 3 były pozytywne. Po przeprowadzeniu analizy sitowej oraz fizykochemicznej stwierdzono w nich spalanie m.in. folii aluminiowych oraz polistyrenu.

Straż Miejska przypomina, że zgodnie zobowiązującym prawem nadal obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w kotłach centralnego ogrzewania. Obowiązująca w naszym województwie uchwała antysmogowa nadal zabrania spalania paliw w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu wynosi powyżej 15 procent oraz drewna o wilgotności powyżej 20 procent. Jedynie nowelizacja uchwały z dnia 26 września 2022 roku przedłużyła stosowanie kotłów bezklasowych do końca kwietnia 2024 roku.

oprac rf.

Podziel się

Audycje radiowe / Posłuchaj więcej

Skip to content