Przejdź do treści

Kolejna kontrola autobusów. Projekt ponownie pozytywnie oceniony

Informacje, 15 września 2022 12:47

Trudno zliczyć ile razy kontrolowany był projekt realizowany przez Urząd Miejski dotyczący komunikacji publicznej. Po kolejnym sprawdzeniu ponownie potwierdzono jego prawidłową realizację. - Czekamy na ostatnią transzę płatności. Z tego co mi wiadomo do 10 października środki mają wpłynąć na nasze konto – przekazuje nam burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. Wtedy projekt będzie ostatecznie rozliczony.

Pełna nazwa projektu brzmi: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego”.

Jak możemy przeczytać w raporcie pokontrolnym:

O kolejnej kontroli mówi burmistrz Andrychowa Tomasz Żak:

Przypomnijmy, że w skład projektu wchodziło:

– zakup 14 szt. nowych niskopodłogowych klimatyzowanych autobusów, spełniających normę czystości spalin EURO 6,
– dostosowanie zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji taboru autobusowego, polegającego na przebudowie i adaptacji części budynków – pomieszczeń garażowych, biurowo-sanitarnych i socjalnych wykorzystywanych do obsługi lokalnego transportu autobusowego, wraz z infrastrukturą i wyposażeniem,
– utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (15 szt. tablic LED na przystankach),
– przebudowa infrastruktury przystankowej wraz z wykonaniem monitoringu wizyjnego, w tym m.in. wymiana 56 szt. wiat przystankowych,
– wymiana/montaż 529 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
– budowa ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Lenartowicza (dł. 1340 m) oraz przy ul. Włókniarzy (dł. 730 m).

Umowa o dofinansowanie realizacji Projektu została podpisana między Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Andrychów 9 sierpnia 2018 roku.

rf Fot. Archiwum NA

Podziel się
Skip to content