Przejdź do treści

KGW Inwałd po wyborach

Informacje, 12 marca 2023 10:40

Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie mocno wpisuje się w życie społeczne i kulturalne swojej wioski. Bez jego udziału nie odbywa się tutaj żadna większa impreza. Wczoraj (11 marca) w miejscowym Wiejskim Domu Kultury odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze tego stowarzyszenia.

Nim jednak odbyła się merytoryczna część spotkania, na scenie pojawili się uczniowie inwałdzkiego Zespołu Szkół Samorządowych. Zaprezentowali program nawiązujących do Dnia Kobiet i wręczyli paniom drobne upominki. Po nich zaśpiewały pięknie solistki odbywające próby w WDK.

Jak wynika z przedstawionych sprawozdań, w roku 2022 dużo się działo tym kobiecym stowarzyszeniu. Spotkania odbywały się średnio dwa razy w miesiącu. Organizowano też m.in. wspólne kolędowanie, kulig, wyjazd integracyjny na Słowację połączony z ogniskiem na Orawie. Realizowano też ciekawe programy. Pierwszy to „Idziemy do Was z dożynkowym wieńcem” czyli objazdowe dożynki połączone z warsztatami wykonywania wieńców i kompozycji kwiatowych. Drugi z kolei pt. „Stowarzyszenie KGW w Inwałdzie wspiera i pielęgnuje tradycje regionu Beskidu Małego” pozwolił na organizację warsztatów z szycia strojów krakowskich, a przede wszystkim na zakup takich osiemnastu strojów. Była również wycieczka w ramach projektu „Integracja seniorów – poznajemy Karkonosze”. KGW angażowało się ponadto w organizację Dnia Seniora, Narodowego Święta Niepodległości . To tylko najważniejsze przedsięwzięcia.

Stowarzyszeniu udało się uzyskać przychody w wysokości 58 300 złotych. Pieniądze pochodziły z różnych źródeł, w tym ze składek, grantów na realizacje projektów z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie czy wsparcia z Rady Sołeckiej.

Taka aktywność mogła się odbywać tylko dzięki zaangażowaniu wielu osób i Zarządu pod przewodnictwem Wandy Graboń. Absolutorium to gremium uzyskał jednogłośnie. Wybory stały się tylko formalnością. Inwałdzkie gospodynie powierzyły kierowanie Kołem tym samym co do tej pory osobom, z tym że w związku ze śmiercią dwóch pań – Haliny Mydlarz i Anny Rokowskiej – oraz poszerzenia liczebności Zarządu do dziesięciu członkiń, w kierownictwie pojawiły się trzy nowe twarze.

Zarząd KGW w Inwałdzie tworzą obecnie: Wanda Graboń – przewodnicząca, Monika Ptaszek – zastępca przewodniczącej, Beata Stuglik – sekretarz, Ewa Stuglik – skarbnik, Danuta Jarnot – gospodarz, Grażyna Krawczyńska – zastępca gospodarza oraz Zofia Kozłowska, Helena Rygał, Maria Żydek – członkowie. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Anna Brudny – przewodnicząca, Teresa Mydlarz, Ewa Babik – członkowie.

W zebraniu wzięli udział przedstawiciele inwałdzkiej OSP, radny Zbigniew Rzadek, dyrektor ZSS – Michał Kołodziejczyk, a także sołtys Grażyna Stuglik – Nizio. Ogłosiła ona, że tegoroczne gminne dożynki odbędą się w Inwałdzie.

Nieco więcej o KGW będzie można przeczytać w najbliższym tj. kwietniowym wydaniu „Nowin Andrychowskich”

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content