Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Kasa na technologiczne wydarzenia i spotkania

Informacje, 03 stycznia 2020 08:37

Wojewódzkie władze samorządowe ogłosiły konkurs „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. To już ósma edycja przedsięwzięcia.

Podziel się

Pula środków na przeznaczonych na realizację konkursowych pomysłów wynosi 500 tys. zł. O pieniądze mogą się ubiegać organizatorzy wydarzeń i spotkań technologicznych, a także przedsięwzięć w branży kreatywnej.
W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:
-wydarzeń i spotkań technologicznych takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe itp.,
-wydarzeń i aktywności służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu.
W konkursie oferty mogą składać NGO-sy będące organizatorami wyżej wymienionych wydarzeń oraz spotkań, w tym:
-podmioty aktywnie działające w społeczności start-upowej, których celem jest rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii,
-podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych.
Oprac. jd  Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content