Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Kasa na sportowe wakacje

Sport, 22 czerwca 2020 11:23

Ministerstwo Sportu ogłosiło konkurs „Sportowe Wakacje+” na dofinansowanie zajęć sportowych, turniejów czy obozów i innych wydarzeń z zakresu kultury fizycznej. Zarezerwowano na ten cel 10 milionów złotych.

O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe upowszechniające sport i kulturę fizyczną, w tym m.in. stowarzyszenia i fundacje. Program adresowany jest tak do organizatorów przedsięwzięć ogólnopolskich jak i lokalnych. Oferty należy składać do 5 lipca osobiście, pocztą elektroniczna lub tradycyjną. Priorytety programu:

tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów;

  • organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów i obozów sportowych;
  • wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia;
  • wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności;
  • wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń;
  • wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych;
  • pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach – polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp.

Ze szczegółami dotyczącymi programu i składania wniosków można zapoznać się tutaj.

Oprac. jd

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content