Przejdź do treści
Reklama

Kasa na edukację ekologiczną Ukraińców

Informacje, 20 lipca 2022 14:02

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji, które mogą się przyczynić do edukacji Ukraińców w zakresie ochrony środowiska. Do podziału na ten cel jest 200 tysięcy złotych.

Termin składania ofert mija 9 sierpnia. Jak czytamy w informacji władz wojewódzkich „Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie ekologii, odpowiadającym celom „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 oraz zadań zapewniających aktywizację społeczną, adaptację i integrację, wsparcie oraz poprawę sytuacji obywateli Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa publicznego, to jest działań w obszarze ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia działań w języku zrozumiałym dla uczestników zadania (ukraiński, rosyjski, polski) lub, o ile to konieczne, do zapewnienia tłumacza. Wszelkie materiały edukacyjne powinny zostać przygotowane w języku umożliwiającym zrozumienie treści odbiorcom zadania. Do udziału w naborze zapraszamy podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje i związki działające w sektorze NGO. Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie”.

Oprac. jd

Podziel się
Skip to content