Przejdź do treści

Kamera termowizyjna zbada wasz dom

Informacje, 25 stycznia 2018 10:19

OGŁOSZENIE BURMISTRZA: W ramach programu LIFE którego partnerem jest Gmina Andrychów w terminie od dnia 5 lutego do dnia 16 lutego 2018 r. Ekodoradca będzie wykonywał nieodpłatnie przeglądy budynków na terenie gminy przy pomocy kamery termowizyjnej.

Podziel się

Każdy budynek emituje ciepło, które ucieka bezpowrotnie do atmosfery. W naszym interesie jest, aby było go jak najmniej, ponieważ wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i obniżymy rachunki. Badania kamerą termowizyjną pomaga ocenić stan izolacji termicznej, szczelność stolarki budowlanej czy wady instalacji grzewczych.
Ważne!
Aby możliwe było wykonanie przeglądu termowizyjnego, różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku powinna wynosić co najmniej 15º C. Miarodajne badanie musi być przeprowadzone w dni pochmurne, bądź wczesnym rankiem lub późnym popołudniem (nie może być to dzień słoneczny, dzień z opadami bądź silnym wiatrem).
Osoby zainteresowane wykonaniem pomiarów prosimy o kontakt z Ekodoradcą telefonicznie pod nr tel. 33 842 99 68 bądź osobiście w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, pok. 116, 
I piętro. Liczba miejsc jest ograniczona, a przeglądy wykonywane będą w terminie 5-16 lutego br. przy uwzględnieniu w/w warunków atmosferycznych. Powyższe przeglądy termowizyjne budynków nie są specjalistycznymi badaniami, a jedynie pozwolą sprawdzić czy izolacja termiczna dobrze spełnia swoje zadanie.

Uwaga!
Akcja przeglądów termowizyjnych nie jest powiązana z uczestnictwem w projektach wymiany pieców węglowych na nowe ekologiczne kotły węglowe, gazowe, na biomasę lub pompę ciepła.

Zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content