Przejdź do treści

Jutro Sesja Rady Miejskiej

Informacje, 23 listopada 2022 11:03

Będzie to już 52. sesja w tej kadencji. A do jej głównych tematów będzie należeć informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w tym roku. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie obecna sytuacja finansowa spółek komunalnych w całej Polsce, kosmiczne ceny energii i biurokracja administracji państwowej, która ustala stawki za wodę i ścieki.

Obrady Rady Miejskiej jak zwykle odbędą się w Urzędzie Miejskim, a ich początek zaplanowano na godzinę 9.00. Sesja będzie transmitowana w Internecie.

Oprócz informacji o działalności ZWiK-u radni zajmą się też uchwałami. Pierwsza będzie dotyczyła powierzenia Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu w Bielsku-Białej organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze na terenie gminy, ale też połączeń w kierunku Kęt, Porąbki i Bielska-Białej. To uchwała odnawiająca już świadczoną usługę.

Będą też inne uchwały i to nie mniej ważne, jak np. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów, zmian w budżecie czy programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Poniżej publikujemy pełny porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołów z XLVIII i LI sesji Rady Miejskiej.

a) Protokół Nr XLVIII/22

b) Protokół Nr LI/22

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Informacja na temat działalności ZWiK – Mat. Nr 137.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) powierzenia Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu w Bielsku-Białej zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze Gminy Andrychów – Mat. Nr 138, poz. 1,

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 138, poz. 2,

c) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i rodziców – Mat. Nr 138, poz. 3,

d) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 138, poz. 4,

e) zmiany Uchwały Nr XV-102-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – Mat. Nr 138, poz. 5,

f) Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok – Mat. Nr 138, poz. 6,

g) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Andrychów na lata 2022-2032” – Mat. Nr 138a, poz. 1,

h) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2022 rok – Mat. Nr 138a, poz. 2,

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2022-2032 – Mat. Nr 138a, poz. 3,

j) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzykach – Mat. Nr 138a, poz. 4.

8. Wolne wnioski, oświadczenia.

9. Komunikaty i zamknięcie obrad.

n

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content