Przejdź do treści

Jutro promocja nowych Wadovianów

Informacje, 31 stycznia 2018 14:08

Ukazał się kolejny, jubileuszowy numer rocznika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, a w nim artykuł Krzysztof Matyjasika: Droga ta była ciężka, lecz została stopniowo pokonana. Dzieje polityczne i społeczne Andrychowa w latach 1945-1950

Podziel się

Redakcja „Wadovianów” zaprasza na spotkanie promujące najnowszy numer pisma, które odbędzie się w czwartek, 1 lutego 2018 r. w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury o godzinie 18.00. Wykład towarzyszący spotkaniu wygłosi historyk, dr Torsten Lorenz z Uniwersytetu Karola w Pradze, członek Rady Naukowej rocznika. Tematem jego wystąpienia będzie historia wadowickiej i galicyjskiej spółdzielczości.
Tematyka jubileuszowego, dwudziestego numeru „Wadovianów” wzorem lat ubiegłych jest bardzo różnorodna i obejmuje szerokie spektrum zagadnień. Wśród tekstów recenzowanych na szczególną uwagę zasługuje artykuł prof. Ihora Sribnyaka z uniwersytetu w Kijowie, który podjął zapoczątkowany rok wcześniej przez Wiktora Węglewicza bardzo mało znany temat wadowickiego obozu dla internowanych Ukraińców (1921 r.). Na kartach rocznika Czytelnik znajdzie także ciekawą historię powojennego Andrychowa, opowieść o niezwykłych losach zwykłych Wadowiczan i propozycję na spacer po mieście szlakiem I wojny światowej. Postać zmarłego w 2017 r. prof. Janusza Kotlarczyka, autora licznych artykułów na łamach „Wadovianów” i przyjaciela redakcji, wspomina dr Dominika Mróz-Krysta.
Wydawany przez Wadowickie Centrum Kultury rocznik już od czterech lat znajduje się na ministerialnej liście jako jedno z najwyżej punktowanych naukowych czasopism regionalistycznych. Rocznik znajduje się także w prestiżowych humanistycznych bazach naukowych: CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), BazHum oraz Index Copernicus. O wysoki poziom pisma dba Rada Naukowa, do której zaproszenie przyjął kolejny naukowiec, tym razem zza południowej granicy – prof. dr hab. Peter Švorc z uniwersytetu w Preszowie, historyk, badacz dziejów Europy Środkowej w XX w. Stale poszerza się też grono recenzentów. W roku 2017 teksty skierowane do teki redakcyjnej oceniali po raz pierwszy naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Red.wad.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content