Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Jezioro Mucharskie: Bez pływania i z zakazami

Informacje, 30 lipca 2020 11:01

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, administrator Jeziora Mucharskiego przypomina o ograniczeniach obowiązujących na terenie zbiornika. To ważne, gdy sezon wakacyjno - wypoczynkowy w pełni.

Pamiętać należy, że podstawowe funkcje zbiornika wodnego Świnna Poręba, to redukcja wezbrań, zmniejszenie zagrożenia powodziowego oraz kształtowanie zasobów wodnych w dolinie rzeki Skawy. Na obszarze zbiornika wodnego dopuszcza się funkcjonowanie żeglugi pasażerskiej, zorganizowanego żeglarstwa szkoleniowego i sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi oraz niezbędnej infrastruktury rekreacyjnej. Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają zgody/pozytywnej opinii Administratora zbiornika. Kąpiel może obywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, a w odległości 100 m od granicy tych miejsc obowiązuje bezwzględny zakaz żeglugi oraz wytwarzania fali. Co ciekawe, jak dowiedzieliśmy się od Małgorzaty Gali, rzeczniczki prasowej oddziału Wód Polskich w Krakowie, w tym roku żadna gmina nie utworzyła kąpieliska, co w praktyce oznacza, że nie wolno w tym jeziorze pływać. Miejsca szczególnie niebezpieczne zostały oznakowane znakiem zakazu A-1 „Kąpiel zabroniona”.

STREFY Z ZAKAZEM PRZEBYWANIA
1. Następujące obszary lądowe, zaznaczone na planie zbiornika wodnego Świnna Poręba, są objęte zakazem wstępu i przebywania osób korzystających ze zbiornika:
a. zapora czołowa zbiornika wraz z obiektami towarzyszącymi powyżej i poniżej zapory oraz obiekty Gospodarstwa rybackiego w Świnnej Porębie;
b. „ptasie wyspy” zlokalizowane pomiędzy zaporą czołową zbiornika a miejscowością Mucharz;
c. część brzegu przylegająca do nieczynnego kamieniołomu w Skawcach;
d. żelbetowe umocnienie brzegu zbiornika wzdłuż nasypu linii kolejowej nr 97 na odcinku Stryszów – Zembrzyce;
e. żelbetowe umocnienie brzegu zbiornika w rejonie przepompowni wód deszczowych w miejscowości Zembrzyce.
2. Następujące obszary wodne, zaznaczone na planie zbiornika wodnego Świnna Poręba, są objęte zakazem żeglugi:
a) obszar równoległy do zapory czołowej o szerokości 200 m, oznaczony bojami w kolorze żółtym;
b) obszar w promieniu 100 m od wyciągu statków Gospodarstwa rybackiego w Świnnej Porębie;
c) obszar w promieniu 100 m od „ptasich wysp”;
d) obszar o szerokości 100 m w Mucharzu na wysokości przysiółka Działy;
e) obszar nieczynnego kamieniołomu w Skawcach oraz obszar cofki zbiornika.

jd Fot. Czytelnik

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content