Przejdź do treści

Inwestycje wodne dla przyszłości Andrychowa

Informacje, 19 maja 2023 14:24

Nadleśnictwo Andrychów oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie zawarli umowę na dzierżawę gruntów, umożliwiającą dostarczenie wody mieszkańcom miasta.

Nowe regulacje związane z dzierżawą nie zwiększają znacząco kosztów pozyskania wody. Lasy Państwowe, jako organizacja dochowuje wszystkich zasad społecznej odpowiedzialności. Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, opiera się bowiem na trzech filarach albo jak kto woli spełnia trzy funkcje: przyrodniczą, społeczną i gospodarczą. Funkcja społeczna lasu, to nie tylko stwarzanie korzystnych warunków zdrowotnych i rekreacyjnych dla społeczeństwa, wzbogacanie rynku pracy czy zapewnienie rozwoju edukacji ekologicznej, ale także inwestycje i współpraca z samorządem, na rzecz społeczności lokalnej – mówi Mateusz Branny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów.

Na wydzierżawionych gruntach Lasów Państwowych w Targanicach, w oparciu o wspomnianą umowę, jak również umowy zawarte poprzednio, zlokalizowane zostały: zbiornik wodociągowy, kontenerowa pompownia wody i ponad 800 m sieci wodociągowych, a wybudowane zostaną jeszcze dwie słupowe stacje transformatorowe średniego napięcia.

Nadleśnictwo Andrychów jako jednostka Lasów Państwowych, od dziesięcioleci współpracuje z podmiotami dostarczającymi wodę mieszkańcom, udostępniając swoje grunty. Wystarczy wymienić choćby Zakład Wodociągów, który posiada jedno ujęcie wody zlokalizowane w lasach. Jest to ujęcie niewielkie, ale ważne i potrzebne. Oprócz tego Spółka Wodna nr 1 w Rzykach oraz spółki wodne utworzone przez lokalnych mieszkańców również korzystają z zasobów położonych na gruntach leśnych – wylicza Wojciech Prochot, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów.

Niewysoka cena dzierżawy, sprawia, że jej koszty nie przekładają się na wzrost ceny wody. Jeśli dodamy do tego ponad setkę indywidualnych gospodarstw, które funkcjonują dzięki ujęciom wody w lasach Skarbu Państwa, to mamy pełny obraz realizacji potrzeb mieszkańców w tym zakresie.

Naturalnie część ujęć wodnych zlokalizowanych jest w lasach prywatnych. One również zaopatrują w wodę gospodarstwa domowe, kompleksy turystyczne, zespoły hotelarskie oraz liczne domki pod wynajem.

Należy również pamiętać o coraz większej liczbie turystów odwiedzających Gminę Andrychów. Dzięki ścisłej współpracy Lasów Państwowych i samorządu, rozwój turystyczny może w naturalny sposób rozwijać się, dając miejsca pracy mieszkańcom, a odwiedzającym komfort i niezapomniane wspomnienia z pobytu w naszych pięknych lasach – kończy Nadleśniczy Mateusz Branny.

Materiał nadesłany przez Nadleśnictwo Andrychów

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content