Przejdź do treści

Informacja o dodatku elektrycznym

Informacje, 25 stycznia 2023 08:50

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U.2022 poz. 2127z późn.zm.) informujemy, że powyższe zadanie w Gminie Andrychów realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są na piśmie w siedzibie Ośrodka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikro instalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny wynosi:
1000,00 zł – w sytuacji, gdy roczne zużycie – 2021 – energii elektrycznej wynosi do 5 MWh;
1500,00 zł – w przypadku rocznego – 2021 – zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

POBIERZ Nowy wniosek o dodatek elektryczny (550KB, .pdf)

Źródło: OPS w Andrychowie

Podziel się

Audycje radiowe / Posłuchaj więcej

Skip to content