Przejdź do treści

Gorąca dyskusja mieszkańców z burmistrzem

Informacje, 30 sierpnia 2022 18:48

W Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbyła się dziś – 30 sierpnia – publiczna dyskusja nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania działek pomiędzy Białą Drogą, Strefową i Batorego. Dotyczyła projeku budowy w tym miejscu zakładu zagzowywania odpadów.

Przypomnijmy, że władze gminy planują budowę w tamtym rejonie nowej elektrociepłowni, której głównym elementem ma być właśnie zakład zgazowywania odpadów. Chodzi o zamkniętą, bezemisyjną i ekologiczną instalację do mineralizacji paliwa pochodzącego z przeróbki odpadów komunalnych, jak tłumaczyli to dzisiaj na spotkaniu burmistrz Tomasz Żak i jego zastępca Mirosław Wasztyl. Urządzenia mają pochodzić ze Szwajcarii i w pierwszym etapie mają kosztować około 100 mln zł. Potem, po uruchomieniu kolejnych trzech segmentów do 330 mln. Oczywiście wszystko uzależnione jest od dotacji zewnętrznej – nawet o do 85 proc. kosztów. Ale jest już deklaracja ministerstwa środowiska, że projekt ten uzyska wsparcie.

Zakład produkowałby gaz syntetyczny, który mógłby być (po wzbogaceniu) wykorzystywany do produkcji ciepła i energii elektrycznej w nowej elektrociepłowni, która powstałaby obok zakładu mineralizacji odpadów.

Aby to zrobić najpierw trzeba zmienić plan miejscowy w tym zakresie, konkretnie w rejonie Białej Drogi i Strefowej, ale w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Batorego. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie i z tymi planami został wyłożony publicznie na okres od 18 sierpnia do 9 września. Opinie mieszkańców na ten temat są zbierane do 23 września tego roku.

Dziś w MDK-u odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie. Przyszło na nią około 50 osób, głównie mieszkańców ul. Batorego, ale byli też radni Rady Miejskiej i szefowie gminnych spółek. Najpierw głos zabrał autor zmiany planu urbanista Jacek Bandura. Wyjaśnił szczegóły zmian i ich zakres. Potem głos zabrał burmistrz Tomasz Żak i opowiedział o szczegółach technologicznych tego przedsięwzięcia – wcześniej mówił już o tym w Radiu Andrychów. Można tej audycji posłuchać na naszej stronie internetowej, więc nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły.

Kiedy do głosu doszli mieszkańcy, większość z nich przedstawiła swoje wątpliwości i obawy. Wciąż powtarzano – co cały czas było korygowane – że władza chce tam budować „spalarnię śmieci”.

– Nie, nie chcemy tam budować spalarni – powtarzał burmistrz i deklarował, że w zmianach znajdzie się nawet zapis o zakazie budowy spalarni w tym miejscu.

Radni opozycji Alicja Studniarz i Krzysztof Kubień dołączyli do oponentów budowy zakładu mineralizacji i krytykowali ten pomysł.

Mirosław Wasztyl wdał się w dyskusję z radnym Krzysztofem Kubieniem i próbował mu wytknąć przeinaczenia w jego wypowiedziach. Tłumaczył na czym polega technologia mineralizacji, ale niewiele to dało i bardzo szybko rzeczowa dyskusja zamieniła się w bardzo emocjonalną. Radny Kubień powtarzał, że to co słyszy „to są bajki”, wiceburmistrz Wasztyl z kolei wytykał mu, że radny nie nadąża za rzeczową argumentacją i jest nieprzygotowany do niej.

W podobnym tonie były wypowiedzi mieszkańców ul. Batorego. Pytali, co oni będą z tego mieli? Ile stracą na wartości ich nieruchomości i dlaczego nie wybrano innego miejsca? Kto im zagwarantuje, że tak naprawdę za tą „magiczną instalacją” nie będzie jednak spalarni?

Organizatorzy wyjaśniali, że po to właśnie jest takie spotkanie i taka dyskusja, aby te wątpliwości rozwiać. Nie trafiało to do przekonania oponentów. Spotkanie zakończyło się po trzech godzinach. n

Podziel się
Skip to content