Przejdź do treści

Gmina kupuje inwałdzki wapiennik

Informacje, 20 kwietnia 2015 09:12

​Władze gminy chcą kupić teren w Inwałdzie, na którym znajduje się wapiennik – donosi Małopolska Kronika Beskidzka. Obiekt od ponad pięćdziesięciu lat znajduje się pod ochroną, obecnie posiada status pomnika przyrody.

Podziel się

Transakcja dotyczyłaby zakupu terenu o powierzchni 0,76 ha, na którym znajduje się najbardziej okazała część wapiennika – górująca nad małym stawem biała skała. Pomnik znajduje się w pobliżu szlaku turystycznego, kilkadziesiąt metrów od boiska Huraganu Inwałd w kierunku Biadasowa, u stóp Wapiennicy (531 m). Teren należy do prywatnych osób, mieszkańców Inwałdu – to oni od lat zabiegają o sprzedaż wapiennika. 
Inwałdzki wapiennik należy do tzw. Skałek Andrychowskich czyli serii skalnej, która występuje pomiędzy dwiema płaszczowinami (podśląską i godulską), a zbudowane są ze skał różniących się pod względem pochodzenia i genezy od skał budujących Beskid  Mały. W Inwałdzie występują wapienie połączone z rogowcami, zaliczane do górnego Oksfordu i dolnego tytonu w jurze górnej. Spotykają się tu też i wapnienie pochodzenia rafowego, zbite lub okruchowe, z górnego tytonu. Osady górnej kredy reprezentują: zlepieńce kwarcowe, wapienie z niebieskimi rogowcami oraz szare margle. W skałach inwałdzkich znajdujemy też i osady, pochodzące z trzeciorzędu, z paleocenu oraz dolnego i środkowego eocenu. Należą do nich wapienie organogeniczne oraz ciemne łupki margliste. Skały te odsłaniają się w dawnych kamieniołomach w Inwałdzie. 
Pierwsze wzmianki o wydobyciu wapienia inwałdzkiego pochodzą z drugiej połowy XIX wieku. Pod koniec XIX wieku wapiennik wraz z cegielnią stanowił własność Żyda Kleopolda, a w 1928 roku Józef Pientka wydzierżawił obiekt od firmy „Silesia” z Bielska.
Obecnie po Wapienniku prowadzi ścieżka przyrodnicza. Po transakcji gmina ma starać się o środki zewnętrzne na stworzenie w tym miejscu  punktu wypoczynkowo-turystycznego i atrakcji turystycznej.

Zobacz: "Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza"

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content