Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Gmina Andrychów z ważnym certyfikatem

Informacje, 14 października 2021 13:48

Władze naszej gminy otrzymały Europejski Znak Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym EloGE. Całość poprzedziły badania mieszkańców, radnych i urzędników oraz wypełnienie tak zwanej matrycy samooceny.

Analizie poddano dwanaście kryteriów, które musiał samorząd spełnić, aby otrzymać Europejski Znak. To:

1.Udział obywateli – uczciwy przebieg wyborów

2.Responsywność, szybkość reagowania

3.Efektywność i skuteczność

4. Otwartość i jawność

5. Przestrzeganie prawa

6.Etyczne postępowanie

7.Kompetencje i potencjał

8.Innowacyjność i otwartość na zmiany

9.Orientacja na trwałość i długofalowość działań

10. Należyte zarządzanie finansami

11.Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna

12.Rozliczalność, odpowiedzialność

W anonimowych badaniach ankietowych brało udział w gminie Andrychów 431 osób. Do tej pory Europejskim Znakiem Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym mogło się pochwalić tylko 9 gmin w Polsce. Obecnie grono to wzrosło o kilka kolejnych, w tym o gminę Andrychów.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów, która odbyła się w Warszawie. Naszą gminę reprezentowali zastępca burmistrza Wojciech Polak oraz dyrektor Biura Burmistrza Agnieszka Gierszewska.

Oprac. jd Fot. Organizatorzy ceremonii.

Oprac. jd Fot. Organizatorzy ceremonii

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content