Przejdź do treści

Gmina Andrychów: Kto zajmie się porządkiem i utrzymaniem czystości?

Informacje, 15 listopada 2023 13:37

Władze Andrychowa ogłosiły postępowanie mające na celu wyłonienie podmiotu, który zajmie się utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy w 2024 r. Termin składania ofert upływa 15 grudnia o godz. 10.00. Godzinę później nastąpi otwarcie kopert.

baner informacja-Radio-Andrychów

Jak czytamy w ogłoszeniu „Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów w roku 2024. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 1. Bieżące utrzymanie czystości i porządku: a) na terenach zielonych, b) na terenach utwardzonych, c) na terenach pozostałych – wywóz odpadów komunalnych z terenów publicznych, 2. Bieżące utrzymanie dróg: a) utrzymanie czystości i porządku miejsc przystankowych, w tym opróżnianie koszy na odpady komunalne, b) opróżnianie koszy ulicznych na odpady komunalne, 3. Bieżące utrzymanie zbiorników wodnych”.

Do każdego wymienionego zadania dołączone są załączniki, które wymieniają szczegółowo o jakie miejsca czy tereny chodzi.

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej tutaj.

Oprac. jd

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content