Przejdź do treści

Gmina Andrychów gotowa na zimę, nawet tę najsroższą

Informacje, 06 listopada 2023 13:08

Wszystko wskazuje na to, że gminny samorząd, andrychowskie instytucje i służby gotowe są do zimy, i to nawet tej najcięższej. Dziś (6 listopada) obradował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem burmistrza Tomasza Żaka w obecności jego zastępców – Mirosława Wasztyla i Wojciecha Polaka. Sporo pracy czeka Zakład Gospodarki Komunalnej, który ma do zimowego utrzymania drogi gminne i powiatowe o łącznej długości bez mała 200 kilometrów. Firma zgromadziła już 300 ton piasku i 80 ton soli, kolejne dostawy są zakontraktowane. Nie brakuje sprzętu, zwłaszcza że niektóre zadania ZGK wykonuje w konsorcjum z firmami prywatnymi.

Nie powinno być problemu z bezdomnymi. Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje nawet piętnastu miejscami dla takich osób, a z kolei OSP w Inwałdzie dziesięcioma łóżkami w remizie. Ponadto podpisane są umowy z noclegowniami poza gminą. Poza tym akcję „Bezdomni” będzie prowadzić andrychowska policja, a także straż miejska. Zaopiekowane powinny być także dzikie i bezdomne zwierzęta. Dla opiekunów kotów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego przygotował karmy. Są podpisane także umowy ze schroniskiem dla zwierząt w Cieszynie i MINI ZOO w Inwałdzie.

Andrychowska Elektrociepłownia, Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Zakład Obsługi Mienia Komunalnego zapewniają, iż w naszym mieszkaniach marznąć nie będziemy. ASM zgromadziła węgiel, który wystarczy obu spółdzielczym kotłowniom do kwietnia przyszłego roku. Dodatkowe źródła pozyskiwania energii ma AEC, które ponadto ma już przeprowadzone kontrole stanu budynków, urządzeń i sprzętu. ZOMK sprawdził obiekty, w których mieszczą się przychodnie zdrowia i mają one też zagwarantowane dostawy energii. Kierownictwo Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego deklaruje 100-procentowe przygotowanie do zimy. Niemal wszystkie placówki i instytucje w naszej gminie dysponują dodatkowymi źródłami zaopatrzenia w prąd. Najczęściej są wyposażone w agregaty.

W mieszkaniach nie zabraknie wody. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przygotowany jest na najcięższe zimy – posiada urządzenia do odmrażania rurociągów i umowy pozwalające na dodatkowe dostawy wody.

W szkołach nic nie powinno zagrażać wydawaniu ciepłych posiłków, a dzieciom niepełnosprawnym dowozom na lekcje. Przygotowane są rezerwowe środki transportu.

Policja prócz akcji „Bezdomni” zapowiada prowadzenie ogólnowojewódzkiego przedsięwzięcia „Zima”, skupiającego się głównie na bezpieczeństwie na drogach, ale nie tylko. Straż miejską również czeka niemało zadań, bo prócz bezdomnymi zajmie się m.in. pilnowaniem, by odgarniano chodniki przed posesjami czy likwidowano nawisy wodne (sople) tam, gdzie zagrażają ludzkiemu zdrowiu a nawet życiu. Także sprawa bezdomnych zwierząt należy do gminnych stróżów prawa.

Również straże pożarne tak te państwowe jak i ochotnicze gotowe są na zimę. Dysponują sprzętem umożliwiającym dojazd do zaśnieżonych terenów i prowadzenia akcji w najtrudniejszych warunkach.

Na konie burmistrz życzył zebranym, żeby jednak nie doszło nadchodzącej zimy do ekstremalnych sytuacji.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content