Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner

Funkcjonowanie Urzędu od 4 do 14 maja 2021 r.

Informacje, 01 maja 2021 17:43

W związku z utrzymującym się na terytorium RP stanem epidemii, niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i urzędników wprowadzone zostają na okres od 4 maja do 14 maja 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Polegać one będą m.in. na ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów:

– przyjmowanie umówionych petentów w Urzędzie Miejskim:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: w godzinach 7.30 – 14.00
wtorek: w godzinach 7.30 – 16.00

Kasa – czynna:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: w godzinach 7.45 – 14.00
wtorek: w godzinach 7.45 – 16.00

– wejście do Urzędu Miejskiego – tylko przez budynek Rynek 16,

– przyjmowanie interesantów możliwe jest tylko w sprawach niezbędnych wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym daty i godziny, w związku z ograniczeniem liczby interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu (wykaz telefonów dostępny jest na stronie internetowej www.andrychow.eu oraz na drzwiach wejściowych do Urzędu),

– petenci wcześniej nieumówieni – nie zostaną przyjęci,

– osobiste złożenie dokumentów możliwe jest na Dzienniku Podawczym, budynek ul. Rynek 16, w godzinach przyjęć, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.00,

– ceremonie udzielania ślubów odbywają się zgodnie z harmonogramem, w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego – przy udziale maksymalnie pięciu osób (nie licząc urzędnika).

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci oraz osoby niebędące pracownikami Urzędu, wchodzące do Urzędu, są zobowiązane do: przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, bezdotykowego zmierzenia temperatury ciała oraz zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób.

UWAGA! pracownik przy wejściu do Urzędu dokonuje weryfikacji osób wchodzących z wykazem osób umówionych w danym dniu.

Kontakt z Urzędem Miejskim w Andrychowie odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Tomasz Żak, Burmistrz Andrychowa

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
gabinet dietetyczny-baner
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
Skip to content