Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Fundacja MEMO wspiera Mistrzów tradycji z regionu.

Kultura, 29 listopada 2018 08:53

Z początkiem każdego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza programy grantowe, w ramach których m.in. organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich działań.

Podziel się
      W roku 2016 zakres programu "Kultura ludowa i tradycyjna" został rozszerzony o zadania, realizowane w trybie pilotażowym, związane w sposób bezpośredni z międzypokoleniowym przekazem unikatowej wiedzy i umiejętności kulturowych i adresowane do „mistrzów tradycji”, będących depozytariuszami wiedzy lokalnej i regionalnej. Zakres podejmowanych działań jest zgodny z założeniami Konwencji UNESCO z 2003 roku. Głównym celem tego trybu dofinansowania jest wspieranie procesu transmisji w obrębie danej wspólnoty kulturowej, przejawiającego się w bezpośrednim przekazie wiedzy, umiejętności, funkcji – ze szczególnym naciskiem na ich unikatowość, bądź zagrożenie zanikiem. Istotnym jest przy tym czynnik – przekaz winien odbywać się pomiędzy osobami wywodzącymi się z tej samej wspólnoty i kultury lokalnej, bądź możliwie najbliższej. Sposób przekazywania powinien odbywać się w jak najbardziej naturalny sposób, z uwzględnieniem lokalnie rozwijających się technik i sposobów transmisji, będących integralną częścią tradycji. W 2018 r. w nadal można było ubiegać się o granty w ramach zadań „Mistrz Tradycji”; Fundacja „Memo” otrzymała dofinansowanie na dwa autorskie projekty „Mistrz Tradycji – Jerzy Mika z Wadowic” oraz „Mistrzyni Tradycji – Halina Brzazgacz z Roczyn”.  W listopadzie obydwa projekty – trwające od kwietnia 2018 r. – dobiegają końca. Garncarstwo, którym zajmuje się Jerzy Mika, do drugiej połowy XIX w. miało bardzo poważne znaczenie w całej Polsce. Na przełomie XIX i XX w. warsztaty garncarskie były czynne w ponad 900. miejscowościach, w 1950 r. odnotowano je w 350., a w 1970 r. jedynie w 200. miejscowościach. Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania wytwórczością ceramiczną przy jednoczesnym zaniku profesjonalnie rozumianego garncarstwa. Gdy w pierwszej połowie lat 50. ubiegłego wieku Ewa Fryś-Pietraszkowa prowadziła badania terenowe dotyczące tego rzemiosła w zachodniej części województwa krakowskiego (w tym na terenie obecnego powiatu wadowickiego), zanotowała, iż na przestrzeni ostatnich 30. lat doszło do zupełnego zaniku ośrodka garncarskiego w Wadowicach. W tym czasie na omawianym terenie z powodzeniem pracował garncarz w Nidku oraz trzej garncarze w Andrychowie1. Jednym z tych andrychowskich garncarzy był Jan Chmiel (1918–1976), który nauczył się garncarstwa od swego ojca Kazimierza (1880–1942) i razem ze swoim bratem Ludwikiem (1924–1996) kontynuował rodzinną profesję. Jan, który wychowywał się w domu rodzinnym w Andrychowie był laureatem konkursów garncarskich organizowanych przez Powiatową Radę Nadzorczą (PRN) w Wadowicach i Towarzystwo Miłośników Ludowej Kultury i Sztuki Góralskiej, Wydział Kultury Prezydium WRN w Krakowie i Pracownię Badania Sztuki Ludowej Instytutu Sztuki PAN (1961 r., II miejsce), a także konkursu w Rabce (1968 r., I miejsce). W 1963 r. zamieszkał w Wadowicach gdzie założył nową pracownię garncarską. Jerzy Mika (ur. 1951) w 1972 r. ożenił się z córką Jana Chmiela – Zofią. Jerzy Mika przyglądał się pracy teścia i rozpoczął u niego naukę garncarskiego rzemiosła. Po nagłej śmierci Jana Chmiela w 1976 r. przejął warsztat i samodzielnie zaczął produkować wyroby garncarskie kontynuując tradycję i tworząc z czasem własny, rozpoznawalny styl. Ośrodek andrychowskiego garncarstwa, znany w skali całego kraju jako ten, w którym tworzono charakterystyczne wytłaczane ozdoby wyrobów garncarskich, zanikł. Należy mieć jednak na uwadze, że to czego nauczył się od ojca w tej materii Jan Chmiel przekazał Jerzemu Mice, który do dnia dzisiejszego kontynuuje rodzinne tradycje w zakresie wyrobu m.in. bogato i w sposób unikatowy dekorowanych dzbanów zwanych „kalwaryjskimi" oraz tzw. „Żydów", zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.  
      Stan badań nad kwiatami z bibuły, czy szerzej ludowymi kwiatami sztucznymi, którymi zajmuje się Mistrzyni – Halina Brzazgacz – jest niewielki. Nie wiadomo kiedy dokładnie pojawił się na rynku idealny surowiec na sztuczne kwiaty – różnobarwna kolorowa bibułka marszczona, ale na pewno produkowała ją papiernia w Żywcu ok. 1910 r. W okresie międzywojennym zapanowała moda na kwiaty z bibuły w całym kraju w tym także w aktualnym powiecie wadowickim2. Halina Brzazgacz jest mieszkanką tego powiatu; od kilkudziesięciu lat wyrabia metodą tradycyjną kwiaty bibułkowe (ludowe kwiaty sztuczne) w Roczynach. Naukę rozpoczęła jako dziecko w domu rodzinnym; jej przodkowie zajmowali się ogrodnictwem oraz przygotowywali wieńce pogrzebowe i bukiety okolicznościowe przy produkcji, których wykorzystywano bibułkowe kwiaty. To niekwestionowana Mistrzyni tworzenia różnego rodzaju ludowych kwiatów sztucznych, posiadająca własny i unikatowy styl. Potrafi odwzorowywać wszystkie rodzaje kwiatów polskiej flory a także tworzyć własne (nie mające odpowiedników w rzeczywistości). Jej wymyślne kompozycje kwiatowe składają się przede wszystkim z naturalnych składników. W swojej pracy wykorzystuje tradycyjne ludowe wzory i metody pracy z tworzywem a także tworzy i udoskonala własne. Swoiste miejsce pogranicza w jakim przyszło jej żyć (w strefie wpływów kultury śląskiej i małopolskiej) wpłynęło na unikatowość używanych przez nią wzorów i sposobów komponowania kwiatów. Pani Halina Brzazgacz jest również Mistrzynią – o czym wielokrotnie pisano na łamach "Nowin Andrychowskich" – tworzenia obrzędowym wieńców dożynkowych, w które niejednokrotnie wkomponowuje ludowe kwiaty sztuczne. W wolnym czasie zajmuje się także hafciarstwem i koronkarstwem.
      Uczennicami Mistrzów w ramach w/w zadań finansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zostały panie: Joanna Janicka, Monika Byrska i Dorota Kouba (uczennice Jerzego Miki) oraz Agnieszka Kołacz, Jadwiga Balon, Agnieszka Balonówna (uczennice Haliny Brzazgacz). Koordynatorką i inicjatorką  projektów była etnolożka, pedagożka i archiwistka społeczna Regina Pazdur. Po więcej informacji zapraszamy na stronę Fundacji "Memo" www.fundacjamemo.pl.
 
Regina Pazdur

1. E. Fryś-Pietraszkowa, Garncarstwo ludowe w zachodniej części województwa krakowskiego od polowy XIX w. do czasów obecnych, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. K. Moszyńskiego, obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim 24 czerwca 1955.

2. E. Fryś-Pietraszkowa, Kwiaty z bibułki papieru i wiórów, [w:] Piękno użyteczne czy piękno ginące. Informator o realizacji programu Ministerstwa Kultury i Sztuki „Ginące zawody”, Łódź 1997,s. 61.
 

Podziel się
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021
Reklama
miejsce na twoją reklame
Reklama
Skip to content