Przejdź do treści

Europejski Znak Jakości

Informacje, 17 maja 2023 14:25

Ponieważ nasza Gmina ubiega się o Europejską Odznakę Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym, zapraszamy do podzielenia się Państwa opiniami na temat działalności naszego samorządu.

Znak jakości przyznaje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, która otrzymała potrzebną do tego akredytację od Rady Europy.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

A oto te 12 zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym, które będą weryfikowane w trakcie procesu aplikacji:

1.Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.

2. Responsywność, szybkość reagowania.

3. Efektywność i skuteczność.

4. Otwartość i jawność.

5. Przestrzeganie prawa.

6. Etyczne postępowanie.

7. Kompetencje i potencjał.

8. Innowacyjność i otwartość na zmiany.

9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań.

10. Należyte zarządzanie finansami.

11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.

12. Rozliczalność, odpowiedzialność.

Do oceny samorządu posłuży ankieta, którą powinni wypełniać mieszkańcy. Jej wypełnienie – do czego zachęcamy – powinno zająć od 5 do 10 minut.

Szanowni Mieszkańcy, Wasz udział w badaniu jest niezbędny do prawidłowego złożenia wniosku.

A oto adres ankiety: https://andyrchowobyw2023.webankieta.pl/

Badanie jest anonimowe – nie ma możliwości identyfikacji odpowiedzi, których Państwo udzieliliście. Wyniki będą analizowane i prezentowane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach. 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.frdl.org.pl/eloge).

(opr.n)

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content