Przejdź do treści

Esperantyści zapraszają na spotkania

Informacje, 07 września 2022 17:03

W dniach 21-23 października Klub Esperantystów "AMIKECO" w Andrychowie serdecznie zaprasza na serię spotkań oraz zachęca do udziału Konkursie Rysunkowym dla dzieci szkół podstawowych pt. "Pokój-Przyjaźń-Esperanto".

Termin nadsyłania prac mija 5 października br. Wystawa i ogłoszenie wyników nastąpi 21.10 w Wiejskim Domu Kultury w Zagórniku.

Poniżej harmonogram spotkań.

ESPERANTO-RENKONTIĜO EN ZAGÓRNIK (apud Andrychów), Pollando

Esperanckie Spotkanie w Zagórniku | 21-23 .10.2022

21.10.2022j. – piątek / vendredo/

12:00-15:00 | Wizyta w Szkole Podstawowej im. Ludwika Zamenhofa w Zagórniku.

Uroczysty apel, hymn szkoły w języku esperanto, program artystyczny uczniów szkoły w języku esperanto, spotkanie przy kawie i ciastku.

16:00 | Otwarcie wystawy konkursu rysunkowego dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury w Zagórniku „Pokój – Przyjaźń-Esperanto” wraz z wręczeniem nagród – program kulturalny.

22.10.2022j. sobota / sabato/

9:00-14:00 | Wycieczka do Wadowic/Karmel – cela św. Rafała Kalinowskiego, Muzeum Jana Pawła II, bazylika, pomnik Katyński, liceum.

15:00 | Spacer po Zagórniku/ kościół, występ chóru parafialnego MISERICORDIA DOMINUM, wystawa błogosławionego ks. Bukowińskiego – męczennika wschodu, cmentarz, szkoła, ew. droga krzyżowa na górę Miłosierdzia w Zagórniku, ognisko, apel Jasnogórski.

23.10.2022j. niedziela / dimanĉo/

9:00 | Piesza wycieczka na LESKOWIEC /1000 m.n.p.m/, spotkanie z esperantystami na Leskowcu.

12:00 | Msza św. w kaplicy w języku esperanto, prowadzenie: ks. Roman Andrzej Gmyrek.

14:00 | Zakończenie spotkania

Co to jest esperanto?

Esperanto jest językiem międzynarodowym, który stworzył  lekarz Ludwik Zamenhof. Nazwa „Esperanto” pochodzi od pseudonimu, pod którym Zamenhof opublikował swoją „Unua Libro” („Pierwsza Książka”) w roku 1887. W tej książce, twórca przedstawił bazę języka w 16 gramatycznych regułach. Esperanto opiera się na bazie języków indoeuropejskich. Dzięki regularności i łatwej gramatyce, espranto można szybciej opanować niż inne języki. Zamenhof stworzył neutralny język dla międzynarodowej komunikacji, dla przyjaźni i pokoju. Język ten nie zamierza wypierać języków narodowych, ma być jedynie językiem pomocniczym. Esperanto od 1887 do dziś naturalnie ewoluowało, lecz z nienaruszalnością fundamentu, o którym pisał Zamenhof w „Fundamento de Esperanto”. Esperanto posiada bogatą oryginalną literaturę, a także wiele tłumaczeń zanych dzieł literatury światowej. Główną światową esperancką organizacją jest Światowa Organizacja Esperanta, założona w roku 1908. Największymi spotkaniami esperantystów są Światowe Kongresy Esperanta organizowane co roku w innym kraju. Pierwszy odbył się we francuskim mieście Boulogne-sur-Mer w roku 1905.

Symbole esperanta: flaga i gwiazda. Zieleń oznacza nadzieję, biały pokój i neutralność, pięcioramienna gwiazda pięć kontynentów.  Esperantyści mają własny hymn „La espero” (Nadzieja). Słowa hymnu napisał Ludwik Zamenhof.

Ponadto Klub serdecznie zaprasza na powakacyjne spotkanie połączone z prelekcją Pawła Nowaka – członka Światowego Związku Esperantystów w Rotterdamie o Esperanto w Zagórniku i Andrychowie, które odbędzie się 3 października o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie.

Wstęp wolny.

Esperanto-Klubo „AMIECO” ĉe Kulturdomo en Andrychów

Invitas vin la 3-an de oktobro 2022 (lundo)
Al. KULTURDOMO, Andrychów, ul. Szewska 7
Je la 17.00 horo
por la unua postferia kunveno,
kie Paweł Nowak- membro de Universala Esperanto- Asocio en Roterdamo
li prelegos pri Esperanto en Zagórnik kaj Andrychów.

Ne dankinde.

Senpaga eniro.

Źródło: Klub Esperantystów „AMIKECO” w Andrychowie

Podziel się
Skip to content