Przejdź do treści

Esperanckie spotkanie w Zagórniku

Informacje, 24 października 2022 11:56

21 października 2022 rozpoczęło się weekendowe Esperanckie spotkanie w Zagórniku.

Pierwszym punktem programu była wizyta w Szkole Podstawowej im .Ludwika Zamenhofa w Zagórniku. Na uroczystość szkolną przybyło ponad 30 esperantystów z Wrocławia, Częstochowy, Krakowa, Katowic, Bierunia, Bielska Białej oraz miejscowi esperantyści.

Ciepło zostaliśmy przyjęci przez Dyrekcję Szkoły. Uczestniczyliśmy w uroczystym apelu z programem artystycznym. Zwiedziliśmy szkołę. Odbyła się prelekcja Adama Wilkusa skierowana do uczniów, która dotyczyła podróży górskich.

Spotkaliśmy się przy kawie i kremówce. Odbył się spacer po Zagórniku z wizytą na cmentarzu, gdzie modliliśmy się przy grobie księdza Leszka Solakiewicza, wielkiego popularyzatora języka esperanto w Zagórniku. W Domu Kultury ogłoszono i otwarto wystawę pokonkursową prac dzieci „Pokój-Przyjaźń Esperanto”. Odbył się koncert- Wojciecha Ławnikowicza- niewidomego wokalisty, i gitarzysty z Wrocławia. Kolejno pokazano film Romana Dobrzyńskiego Esperanto en Zagórnik oraz odbyła się prelekcja Adama Wikusa.

Wieczorem spotkaliśmy się w Szkolnym Obserwatorium Astronomicznym w Sułkowicach-Bolęcinie oraz oglądaliśmy interesujący film w Planetarium.

W sobotę 22 października 2022 r. udaliśmy się na wycieczkę do Wadowic. Zwiedziliśmy muzeum Jana Pawła II, nawiedziliśmy bazylikę, gdzie został ochrzczony Karol Wojtyła, a przy pomniku papieskim zaśpiewaliśmy Barkę.

Po południu uczestniczyliśmy we mszy św. przy kapliczce Matki Bożej patronki uzdrowienia chorych w Andrychowie. Po mszy odbyło się spotkanie z miejscowymi esperantystami przy ognisku. Nie zabrakło wspólnego śpiewania piosenek w języku esperanto. W spotkaniu uczestniczył ksiądz dziekan Parafii św. Macieja w Andrychowie – ks. Stanisław Czernik.

Niedziela 23 października 2022 to ostatni dzień Spotkania Esperantystów w Zagórniku.

Nawiedziliśmy Kościół św. Bartłomieja i Łukasza w Zagórniku, po części dzieło ks. Leszka Solakiewicza.

W Centrum Księdza Bukowińskiego w Zagórniku modliliśmy się przed obrazem Matki Bożej Esperanckiej „Espera de’l mondo”.

Wyruszyliśmy szlakiem czarnym na Leskowiec (922 metrów nad poziomem morza), gdzie ksiądz Roman Andrzej Gmyrek duszpasterz esperantystów z Częstochowy odprawił mszę świętą w języku esperanto w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Przybyli esperantyści z różnych regionów polskich oraz sympatycy języku esperanto.

(E)La 21-an de oktobro 2022 komenciĝis la Esperanto-Renkontiĝo en Zagórnik La unua punkto de la programo estis vizito al la Elemrenta Lernejo de Ludoviko Zamenhof en Zagórnik. Al la lerneja ceremonio venis pli ol 30 esperantistoj el Vroclavo, Częstochowa, Krakovo, Bieruń, Bielsko Biała kaj lokaj esperantistoj. Ni estis bonvenigitaj de la lerneja administrado. . Ni partoprenis en solena alvoko kun arta programo. Ni vizitis la lernejon. Okazis prelego de Adam Wilkus celita al lernantoj de liaj montvojaĝoj. Ni renkontiĝis pro kafo kaj kremkuko. Okazis promeno ĉirkaŭ Zagórnik kun vizito al la tombejo, kie ni preĝis ĉe la tombo de pastro Leszek Solakiewicz, la granda popularigisto de la lingvo Esperanto en Zagórnik. En la Kulturdomo en Zagórnik estas anoncita postkonkursa ekspozicio de infanaj verkoj „Paco-Amikeco-Esperanto” Okazis koncerto de Wojciech Ławnikowicz, blinda kantisto kaj gitaristo, filmo de Roman Dobrzyński, Esperanto en Zagórnik, kaj oni montris prelegon de Adam Wikus. Vespere ni renkontiĝis ĉe la Lerneja Astronomia Observatorio Sułkowice-Bolęcina kaj spektis interesan filmon ĉe la Planetario.

Sabate, la 22-an de oktobro 2022, ni ekskursis al Wadowice. Ni vizitis la interesan muzeon de Johano Paŭlo la 2-a, ni vizitis la bazilikon, kie Karol Wojtyła estis baptista. Ni kantis Barca ĉe la papa monumento.

Posttagmeze ni ĉeestis meson en la kapelo de Nia Sinjorino, patrono de kuracado de malsanuloj, kaj renkontis lokajn esperantistojn apud la fajro. Estis ankaŭ kantantaj kantoj en Esperanto.

Dimanĉo la 23-an de oktobro 2022 estas la lasta tago de la Esperanto-Renkontiĝo en Zagórnik.

Ni vizitis la Preĝejon de Sanktaj Bartolomeo kaj Luko en Zagórnik.

En la Centro Pastro Bukowiński ni preĝis antaŭ la pentraĵo de Nia Sinjorino de Esperanto „Espera de’l mondo”.

Ni ekiris sur la nigra vojo en Leskowiec (922 metroj super la marnivelo), kie Pastro Roman Andrzej Gmyrek celebris Meson en Esperanto.

Venis esperantistoj el diversaj polaj regionoj.

Materiał nadesłany przez Pawła Nowaka

Podziel się
Skip to content