Przejdź do treści

ELoGE

Informacje, 17 listopada 2023 15:45

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak przebywa obecnie w Wilnie, gdzie pojechał na zaproszenie Rady Europy. To wyróżnienie, za dwukrotne przyznanie samorządowi andrychowskiemu Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym ELoGE.

Tylko cztery samorządy w Polsce mają ten znak jakości: Tarnowskie Góry, Andrychów, Strawczyn i powiat tarnogórski. Teraz ich przedstawiciele spotkali się innymi europejskimi samorządami na konferencji w litewskim Wilnie, aby podzielić się swoimi doświadczeniami. Swoje wystąpienie miał też wczoraj (16 listopada) Tomasz Żak.
Certyfikat ELoGE to inicjatywa Rady Europy, która nagradza i promuje najlepsze praktyki w zarządzaniu samorządem lokalnym. Spośród prawie 3000 jednostek samorządu certyfikaty w ostatniej edycji uzyskały jedynie 3 gminy i 1 powiat.

Andrychów przeszedł wieloetapowy system certyfikacji. Sprawdzał on spełnianie najwyższych standardów zarządzania zgodnie z 12 zasadami określonymi przez Radę Europy. A są to:
– udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja,
– responsywność (odpowiadanie na działanie), szybkość reagowania,
– efektywność i skuteczność,
– otwartość i jawność,
– przestrzeganie prawa,
– etyczne postępowanie,
– kompetencje i potencjał,
– innowacyjność i otwartość na zmiany,
– orientacja na trwałość i długofalowość działań,
– należyte zarządzanie finansami,
– prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna,
– rozliczalność, odpowiedzialność.
Pobyt polskich samorządowców w Wilnie finansowany jest z funduszy europejskich.

Fot. Fundusz Rozwoju Demokracji Lokalnej

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content