Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Dyżury Sekretarza GKRPA

Informacje, 20 maja 2020 13:18

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) prowadzi w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie, ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

CZERWIEC 2020:

1.06.2020 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
3.06.2020 r. (środa) 14:30-19:00
4.06.2020 r. (czwartek) 14:30-19:00
8.06.2020 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
10.06.2020 r. (środa) 8:00-12:30
15.06.2020 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
17.06.2020 r. (środa) 14:30-19:00
18.06.2020 r. (czwartek) 14:30-19:00
22.06.2020 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
24.06.2020 r. (środa) 14:30-19:00
25.06.2020 r. (czwartek) 14:30-19:00
29.06.2020 r. (poniedziałek) 14:30-18:30

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny: tel. 33 875 24 29

OPS w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content