Przejdź do treści

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Bez kategorii, 20 października 2023 09:28

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) prowadzi w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Przedmiotem działania Komisji jest prowadzenie zadań związanych z problematyką uzależnień na terenie Gminy Andrychów w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom.

Listopadowy dyżur komisji:
2.11.2023 r. (czwartek) 14:30 – 19:00
6.11.2023 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30
8.11.2023 r. (środa) 8:00 – 12:30
9.11.2023 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

13.11.2023 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30
15.11.2023 r. (środa) 14:30 – 19:00
16.11.2023 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

20.11.2023 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30
22.11.2023 r. (środa) 11:00 – 15:00
23.11.2023 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA (ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03) możliwy kontakt telefoniczny: tel. 33 875 24 29.

Oferta pomocy dla osób z problemem uzależnień
na terenie Gminy Andrychów

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Andrychowie

34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b, tel./fax 33 875 33 00 | ops.andrychow.eu

Terapia uzależnienia od alkoholu

wtorek, środa, czwartek w godz. od 1500 do 1800 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień (narkomania, uzależnienia behawioralne) – Bogdan Krzak

Dział Profilaktyki Środowiskowej OPS w Andrychowie, ul. Metalowców 10 | tel. 505 682 504 lub 33 875 24 29
Terminy konsultacji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, tel. 33 875 24 29

Dyżur Sekretarza Komisji – w poniedziałki, środy i czwartki wg harmonogramu ops.andrychow.eu

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

34-120 Andrychów, ul. Dąbrowskiego 19, woj. Małopolskie | tel. 33 875 24 46, fax. 33 875 45 59

  • Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
  • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień Bliżej Niescharakteryzowanych
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Więcej informacji: szpital.info.pl

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „WATRA”

34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, tel. 33  877 28 62 | watra.andrychow.eu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Punkt Pierwszego Kontaktu – od poniedziałku do piątku w godz.: 700 – 1100

Konsultacje – poniedziałek – środa w godz. 1600 – 1700, czwartek w godz. 1400 – 1600

Spotkania grup terapeutycznych:

  • PONIEDZIAŁEK – społeczność, godz. 1700 – 1800
  • WTOREK – grupy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, godz. 1700 – 2000
  • ŚRODA-  grupy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, godz. 1700 – 2000
  • CZWARTEK –  grupy dla osób współuzależnionych, godz. 1600 – 2000

Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej  „ŚWIATŁO-NADZIEJA”

34-120 Andrychów, ul. 1 Maja 4 (Hala Sportowa, I piętro), tel. 516 846 380 | swiatlo-nadzieja.andrychow.eu

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content