Przejdź do treści

Dwie sesje w cztery dni

Informacje, 27 kwietnia 2015 10:29

VII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się 30 kwietnia. Kolejna cztery dni później, 3 maja.

Podziel się

To będzie intensywny czas dla radnych. W ostatni dzień kwietnia czeka ich sesja Rady Miejskiej. Głównym tematem obrad będzie drogownictwo i inwestycje oraz działalność z realizacji programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 3  maja (o 16.00 w MDK) z kolei odbędzie się uroczysta sesja połączona obchodami 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

Proponowany porządek obrad VII sesji RM:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) skargi nr BNR.1510.3.2015 – Mat. Nr 18c, poz. 1 , 
b) skargi nr BNR.1510.4.2015 – Mat. Nr 18c, poz. 2, 
c) zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych – Mat. Nr 18, poz. 1,
d) nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” – Mat. Nr 18, poz. 2,
e) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku – – Mat. Nr 18, poz. 3,
f) przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonych przez Powiat Wadowicki zadań publicznych Powiatu Wadowickiego pn.:
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w Andrychowie – projekt”,
– „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1738K – Rzyki – Praciaki – związana z budową ciągu pieszo-rowerowego – koncepcja projektowa” – Mat. Nr 18a, 
g) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok – Mat. Nr 18b, poz. 1,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – 
Mat. Nr 18b, poz. 2.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku (Mat. Nr 17).
10. Drogownictwo (Mat. Nr 19):
a) informacja dotycząca realizacji inwestycji drogowych,
b) inwestycje na drogach powiatowych.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na VII sesję oraz Protokół z VI sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej. 

Proponowany porządek obrad VIII sesji RM:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wręczenie medali i podziękowań.
5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie.
6. Wystąpienie Burmistrza Andrychowa – prezentacja dokonań Gminy.
7. Wystąpienia zaproszonych Gości.
8. Zamknięcie obrad.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content