Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Dwa zebrania strażackie

Informacje, 16 lutego 2020 12:54

W sobotę – 15 lutego – odbyły się zebrania strażackie w OSP Andrychów i OSP Zagórnik. Na obu omówiono miniony rok 2019 i przyjęto plany pracy na rok bieżący. W obu spotkaniach wziął udział Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.

Podziel się

Pierwsze zebranie miało miejsce w remizie w Andrychowie, poprowadził je druh Seweryn Hahn. Sprawozdanie za rok miniony przedstawił prezes OSP Łukasz Walczak. Po nim druhowie zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym i planami. 
W zebraniu oprócz strażaków wzięli udział: burmistrz Tomasz Żak wraz z zastępcą Wojciechem Polakiem, a także mł. bryg. Tomasz Kasperek, dowódca JRG Andrychów i jego zastępca st. kpt. Marek Nowak, Kazimierz Rajda – prezes Zarządu Miejsko-Gminnej OSP, kierownik wydziału spraw obywatelskich Krzysztof Wójcik, mł. bryg. w st. spocz. Henryk Maciejczyk oraz komendanci Policji i Straży Miejskiej. W zebraniu wzięło też udział kilkoro radnych: Alicja Studniarz, Władysław Żydek, Czesław Rajda i Krzysztof Kubień.
Burmistrz podziękował strażakom za ofiarną służbę. Podczas omawiania planów na 2020 rok poruszono także kwestię zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Burmistrz powiedział, że jeśli tylko pojawią się jakieś środki zewnętrzne, to gmina podejmie ten temat.

Podobny przebieg miało zebranie w Zagórniku. Poprowadził je Paweł Łysoń, a sprawozdanie z działalności złożył prezes Grzegorz Kryska. Po nim były sprawozdania finansowe i z działalności drużyny młodzieżowej. Zebranie przyjęło sprawozdania i udzieliło zarządowi absolutorium. 
W zebraniu w Zagórniku wziął udział dyrektor szkoły Tomasz Osowski oraz prezeska KGW Zuzanna Mazurek.
n

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama