Przejdź do treści

Dwa tygodnie bez rzecznika

Informacje, 02 listopada 2023 09:28

Starostwo wadowickie poinformowało o nieobecności powiatowego rzecznika konsumentów. Jego biuro będzie nieczynne przez dwa tygodnie.

Nieobecność rzecznika rozpoczyna się dziś (2 listopada) i potrwa do 16 listopada. Przy okazji przypominamy, że obecnie funkcję tę pełni Adam Vogt, a do jego obowiązku należy między innymi:

1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
3. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
4. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
5. Zawiadamianie Prezesa UOKiK w przypadku podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
6. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Oprac. jd

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content