Przejdź do treści

Drewno na sprzedaż

Informacje, 09 czerwca 2023 08:52

Urząd Miejski w Andrychowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że posiada do sprzedaży.

  1. drewno opałowe w kłodach do pobrania z terenu przepompowni przy ul. Powstańców Warszawy w Andrychowie w ilości 1,60 m3, tj: wierzba – 1,60 m3
  2. drewno opałowe w kłodach do pobrania z terenu  gminnego przy ul. Batorego 9 w Andrychowie w ilości 26,29 m3, tj:
    • topola – 25,37 m3
    • klon – 0,92 m3

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Rynek 15, pokój 116, tel. (033) 842 99 68. Zainteresowani zakupem w/w drewna winni składać ofertę cenową w terminie do 12.06.2023 r.:

  • drogą elektroniczną na adres: iwona.plonka@andrychow.eu;
  • składając pismo na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Andrychowie (Rynek 16) w godz. pracy Urzędu

Wniosek o zakup drewna winien zawierać imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres, oferowaną cenę za 1 m3 lub za całość za jaką wnioskodawca chce zakupić drewno przeznaczone do sprzedaży. Sprzedaż drewna możliwa jest tylko w całości.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content