Przejdź do treści

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł – ważne informacje

Informacje, 16 sierpnia 2022 12:50

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie. Uwaga! Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków będzie ogłoszony wkrótce. Przyjmowanie wniosków: pok. 24a - wejście od ulicy Starowiejskiej (od strony ZOMK oraz Centrum Kultury).

Rekomendujemy składanie wniosków droga elektroniczną.

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie składać można po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku do 30 listopada 2022 r.

Źródło: OPS w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content