Przejdź do treści

Dobry rok andrychowskiej oświaty

Informacje, 22 listopada 2017 12:48

Wysoki poziom nauczania w Gminie Andrychów oraz działania władz na rzecz poprawy warunków szkolnictwa spowodowały, że gmina ponownie otrzymała prestiżowy tytuł „Samorządowy Lider Edukacji”.

Podziel się

Dziewiątego grudnia w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się uroczysta gala, podczas której burmistrz Tomasz Żak odbierze certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”. Taki laur przyznawany jest gminom, które mają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także za działania samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. To już VII edycja konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

A jak wygląda sytuacja w andrychowskiej oświacie?
Zacznijmy od liczb. W Andrychowie w omawianym okresie minionego i podsumowanego roku szkolnego 2016/2017 funkcjonowało 12 przedszkoli, 9  szkół podstawowych i 9 gimnazjów, a średnia liczebność klas to 18-20 uczniów. 
Obecnie we wszystkich szkołach jest 4207 uczniów. Dla porównania warto pokazać liczbę sprzed np. 15 lat, wtedy w Andrychowie do szkół gminnych chodziło 6148 uczniów. Zatem mamy dziś w szkołach niż i mniej uczniów o blisko dwa tysiące. W ostatnim okresie ubyło 41 oddziałów klasowych. Obecnie wspomniane 4207 uczniów uczy 513  nauczycieli, których wspiera 229 pracowników obsługi.
W bieżącym roku szkolnym wdrażana jest reforma oświaty, a z nią rodziły się obawy o pracę dla nauczycieli. Zapytaliśmy o to Andrzeja Szafrańskiego, dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty. 
– W  minionym roku udało się uniknąć zwolnień pracowników oświaty, mimo wprowadzania reformy edukacji i mniejszej ilości uczniów – mówi dyr. Szafrański. – Ale też należy dodać, że 32 nauczycieli przebywa na urlopach dla poratowania zdrowia, co w tym roku kosztuje budżet gminy ok. 890 tys. zł.

Oświata to przede wszystkim wyniki
Od dawna wiadomo, że o poziomie szkolnictwa świadczą jego absolwenci i uczniowie wyróżniający się w konkursach i olimpiadach. Liczba  laureatów  konkursów  przedmiotowych  organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w roku szkolnym 2016/17 to 11 osób, które zdobyły najwyższe laury. Ta liczba utrzymuje się od kilkunastu lat na podobnym wysokim poziomie. 
– Wszyscy uczniowie laureaci i pracujący na te sukcesy nauczyciele otrzymali w czerwcu nagrody Burmistrza tj; laptopy i tablety uczniowie, nagrody pieniężne 5000 zł  nauczyciele – mówi Andrzej Szafrański. – Razem nagrodzonych pracowników oświaty było 373 osoby na kwotę 408 tys. zł.

Przedszkola
Obecnie w Andrychowie funkcjonuje 12 przedszkoli. Ponadto poszerzono ofertę w zakresie opieki przedszkolnej o dodatkowy oddział w Przedszkolu nr 2, otwarto dodatkowe dwa oddziały przedszkolne w SP nr 2. Zaczęło też funkcjonować nowe przedszkole przy Parafii Św. Stanisława. Te działania sprawiły, że wszyscy rodzice dzieci w wieku 3-6 lat 1 września 2017 mogli   bez problemu umieścić dzieci w przedszkolu,
Oprócz zwykłych oddziałów przedszkolnych funkcjonuje także sieć placówek ze specjalnymi oddziałami – są to Przedszkole nr 3, SP nr 4 i Gim. nr 2 z klasami integracyjnymi dla uczniów wymagających szczególnej opieki. Do tego należy nadmienić, że 50 uczniów jest dowożonych codziennie do specjalistycznych ośrodków edukacyjnych w Kaczynie, Kętach, Gorzeniu, Rabce, Bielsku i Oświęcimiu.

Nie tylko nauka
Ponieważ szkoły nie tylko uczą i wychowują, ale także organizują inne zajęcia, to trzeba napisać, że w ostatnim roku szkolnym kontynuowano np. takie akcje, jak „Już pływam”, „Jeżdżę z głową” czy nauka zasad poruszania się pieszych dla nowych pierwszoklasistów. Organizowane także były liczne wymiany zagraniczne uczniów i  nauczycieli np. ze szkół w Targanicach i Rzykach. 
Gminny Zarząd Oświaty w porozumieniu ze szkołami przygotował trzy wnioski o środki zewnętrzne na  projekty: „Akcja  Edukacyjna”, „Akcja edukacyjna dla ciebie” oraz „Erasmus”, a ogólną sumę 1 mln 800 tys. zł.

Nauka kosztuje
W roku szkolnym 2016/17 wydatki na edukacje w Gminie Andrychów wyniosły 58 mln zł, z czego 43 mln zł to subwencja otrzymywania ze środków centralnych, a 15 mln to  pieniądze z budżetu gminy. Te pieniądze wydawane są na bieżące funkcjonowanie szkół, pensje nauczycieli itp. Ale szkoły i przedszkola wymagają także inwestycji, a to już osobna kilkumilionowa pula.  
Tylko na remonty wydano 1 mln 142 tys. zł , a prowadzono je w kilku placówkach. Teraz trwa też budowa  przedszkola w Roczynach za ponad 2 mln zł. i duża rozbudowa ZSS w Inwałdzie, aby dostosować tę placówkę do potrzeb przeniesionego tam przedszkola – za 2,9 mln zł.
Trwają także kompleksowe termomodernizacje kolejnych budynków oświatowych – tak przedszkoli jak i szkół (np. w Zagórniku czy Brzezince). Trwają budowy kolejnych przyszkolnych parkingów i remontowane są place zabaw. Niebagatelne są też wydatki na wymianę oświetlenia w kolejnych szkołach i przedszkolach, z tradycyjnego i energochłonnego na energooszczędne ledowe, Ponadto gmina podjęła się sfinansowała wymiany pokrycia dachu na SP nr 4. Powstała też plenerowa siłownia w szkole w Brzezince i zakończyła się budowa wielofunkcyjnych boisk i parkingu w szkole w Sułkowicach–Łęgu.
W przyszłorocznym budżecie, gdzie pula na inwestycje jest rekordowa, bo to ponad 42 mln zł na inwestycje w oświacie zaplanowano ok. 5 mln zł.
man

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content