Przejdź do treści

Demontaż i odbiór azbestu – złóż wniosek

Informacje, 21 sierpnia 2015 08:55

Urząd Miejski przypomina o naborze wniosków na demontaż i odbiór azbestu.

Podziel się

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Burmistrz Andrychowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na:

– demontaż wraz z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
– odbiór zdemontowanego azbestu w 2015 roku na terenie Gminy Andrychów.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem i odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Formularze wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15. pokój 116 (I piętro) lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia i do wysokości zabezpieczonych środków finansowych oraz limitów (limit odbioru zdemontowanego azbestu z Gminy Andrychów wynosi 20 Mg).

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content