Przejdź do treści

Debata w bibliotece

Informacje, 17 maja 2016 09:47

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie jest jedną z 53 bibliotek w całym kraju, w której wczoraj odbyła się debata pod hasłem „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”.

Podziel się

Debaty są częścią ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego celem jest wywołanie dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. 
Prowadząca wczorajszą debatę trenerka Anna Hejda ze Stowarzyszenia Trenerów Zarządzania „Matrik” powiedziała na wstępie: „Od kilku lat jesteśmy niepokojeni informacjami, że jako społeczeństwo mamy jedną z najniższych aktywności w Europie. Ogromna część Polaków nie chce lub nie potrafi włączyć się w działalność społeczną. To może być ogromną barierą rozwoju naszego kraju”.
Dlatego projekt „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej" ma wypracować metody i pokazać, Jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej mieszkańców Polski lokalnej. W debatach biorą udział mieszkańcy, samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, lokalni liderzy. Wczoraj w MBP jednym z uczestników był także burmistrz Tomasz Żak, który nieraz podkreślał, jak ważnym czynnikiem rozwoju dla samorządu jest aktywność mieszkańców. Ale w bibliotece byli także nauczyciele z uczniami, pracownicy instytucji kultury, stowarzyszeń, seniorów, Towarzystwa Miłośników Andrychowa i osoby nie zrzeszone.
Wszyscy starali się odpowiedzieć na da podstawowe pytania:
1.    Co nas motywuje, aby angażować się w działalności na rzecz jakiejś grupy?
2.    Co może ułatwić nam i innym osobom zaangażowanie się w sprawy społeczne?
Zebrani pracowali nad tymi tematami w grupach, wymieniając się i porównując własne pomysły, które były potem przedyskutowywane, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się w debacie.
Tak pracowano wczoraj w 53 bibliotekach w całej Polsce. Efekty i wnioski ze wszystkich dyskusji zostaną przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na XI Kongresie Obywatelskim w listopadzie 2016 r. w Warszawie. Raport z debat zostanie wręczony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
mn

Podziel się

Audycje radiowe / Posłuchaj więcej

Skip to content