Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Czasowe ograniczenie korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz boisk.

Informacje, 26 marca 2020 10:42

ZARZĄDZENIE Nr 134/2020 Burmistrza Andrychowa z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: czasowego ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz boisk.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 491 z późn. zm.) – Burmistrz Andrychowa
zarządza, co następuje:

§ 1
W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV – 2 do dnia 25 marca 2020 r. zostaje czasowo wyłączone korzystanie z gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz boisk, wymienionych w załączniku do Zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/20 Burmistrza Andrychowa z dnia 25 marca 2020 roku
Wykaz gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz boisk

Place zabaw i boiska:

 • w Parku Miejskim w Andrychowie,
 • przy ul. Włókniarzy w Andrychowie (obok Szkoły Podstawowej Nr 4),
 • przy ul. Grunwaldzkiej w Andrychowie wraz z boiskiem,
 • na os. Lenartowicza w Andrychowie (pomiędzy blokami przy os. Słonecznym),
 • na os. Lenartowicza w Andrychowie (obok oczka wodnego i przedszkola),
 • na os. Jana Pawła II w Andrychowie,
 • przy ul. Starowiejskiej w Andrychowie (między blokami nr 4 i 8),
 • w rejonie ul. Włókniarzy i Metalowców w Andrychowie (obok byłego Ośrodka Wspierania Rodziny),
 • w Rzykach (w centrum Rzyk),

Siłownie zewnętrzne:

 • przy ul. Grunwaldzkiej w Andrychowie,
 • na os. Lenartowicza w Andrychowie (obok oczka wodnego i przedszkola),
 • w Rzykach (w centrum Rzyk).

UM w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content