Przejdź do treści

Budżety dla sołectw

Informacje, 24 lipca 2017 14:20

Sołtysi wszystkich andrychowskich wsi spotkali się dzisiaj ze Skarbnikiem Gminy Andrychów Dorotą Żywioł. Omawiano przyszłoroczne budżety sołeckie – jakie są zapotrzebowania i jakie możliwości finansowe.

Podziel się

Dzisiejsze spotkanie to pierwsza przymiarka do powakacyjnych prac nad przyszłorocznym budżetem Gminy Andrychów, a budżety sołeckie są jego częścią. Przypomnijmy, że od poprzedniej już kadencji budżety sołeckie bardzo znacząco wzrosły – z kilku lub kilkunastu tysięcy do stu kilkudziesięciu dla sołectwa, w zależności od liczby mieszkańców, obszaru i długości wszystkich dróg. Tym samym społeczności mieszkańców same mogą ustalać na zebraniach wiejskich, które prace wykonać za te pieniądze. A najczęściej większość tych sołeckich funduszy wydawana jest na rowy odwadniające, przepusty, utwardzanie dróg gruntowych i mniejsze prace. Duże inwestycje w sołectwach i tak prowadzi Urząd Miejski w Andrychowie. 
Dziś ze skarbniczką Dorotą Żywioł spotkali się: Józefa Kapela – sołtyska Sułkowic Łęgu, Kazimiera Borgosz – sołtyska Sułkowic Bolęciny, Zofia Moskwik – sołtyska Rzyk, Adam Kowalczyk – sołtys Targanic, Władysław Żydek – sołtys Roczyn, Zbigniew Rzadek – sołtys Inwałdu, Stanisław Prus – sołtys Brzezinki oraz Czesław Góra – członek rady sołeckiej w Zagórniku. Sołtysi zgłaszali własne potrzeby i przekazywali listę oczekiwań mieszkańców. – To dopiero wstępna przymiarka do tworzenia budżetów sołeckich na przyszły rok – mówi Dorota Żywioł – ale musimy wiedzieć, jakie są potrzeby. Dlatego to spotkanie ma charakter konsultacyjny, zanim zaczniemy pracować nad projektem budżetu dla całej gminy. 
mn

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content