Przejdź do treści

Budżet na rok 2016

Informacje, 17 grudnia 2015 16:03

Podczas dzisiejszej (17 grudnia) XVII Sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na rok 2016. Sesja odbyła się w Urzędzie Miejskim.

Podziel się

Projekt budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy Andrychów Dorota Żywioł. Wiemy już, że w 2016 r. dochody Gminy Andrychów mają wynieść 119 786 000 zł, z czego niespełna 50 mln pochodzić będzie z podatków od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. 
Wydatki w przyszłym roku planowane są w wysokości 123 913 000 zł. Na pokrycie deficytu (ponad 4 mln) oraz „zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu” (5,8 mln zł) Gmina Andrychów planuje zaciągnąć 10-milionowy kredyt. Równocześnie Gmina Andrychów wyda na „obsługę długu” i wypłaty z tytułu udzielanych poręczeń – 2,6 mln zł.
Równocześnie wydatki majątkowe, czyli na inwestycje, zaplanowano wydać 12 mln 257 tys. zł. To pieniądze na budowę dróg, remonty i budowy obiektów gminnych i inne wydatki w majątek trwały. Na same remonty i inwestycje na drogach gminnych wydane będzie ok. 7,2 mln zł. A ich bieżące utrzymanie ma wynieść ponad 2,8 mln zł.
Na oświatę, czyli na szkoły i przedszkola Gmina Andrychów wyda w nadchodzącym roku 55 mln 873 tys. zł przy subwencji zewnętrznej na ten cel (już wspomnianej powyżej) w kwocie 35,6 mln zł. Placówki oświatowe – z najmu itp. Przychodów – wygenerują dochód w wysokości 4,6 mln zł. Zatem gmina dopłaci do szkół i przedszkoli (te drugie nie mają subwencji) ok. 15 mln zł. 
Z projektu budżetu wynika, że największą część wydatków bieżących pochłoną „wydatki jednostek budżetowych” – 86,7 mln zł. W tej kwocie są m.in. wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników i pochodne. Urząd Miejski wyda nieco ponad 8 mln zł.. 
Na kulturę w 2016 r. gmina wyda 2,9 mln zł (CKiW), a na Bibliotekę Miejską – 700 tys.
Na bezpieczeństwo blisko 3,3 mln zł (w tym 2,5 mln zł na straże pożarne).
Rezerwa ogólna w 2016 r. będzie wynosiła 550 tys. zł, a rezerwy celowe ponad milion. W tych drugich rezerwach mieszczą się kwoty zarezerwowane m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie i usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych, np. powodzi. mn 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content