Przejdź do treści

Budżet na 2017 rok uchwalony

Informacje, 22 grudnia 2016 16:49

Rada Miejska w Andrychowie uchwaliła budżet gminy na rok 2017. Jest o ponad 50 mln wyższy od tegorocznego i sięga 171 mln.

Podziel się

Zanim doszło do głosowania radni zadawali pytania i poruszali takie kwestie, jak plany inwestycyjne, a także koszty remontów niektórych obiektów, czy też planowanych wydatków na przyszłoroczne obchody 250-lecia nadania praw miejskich Andrychowowi. Po dyskusji nastąpiło głosowanie. 16 radnych głosowało za budżetem, jedna radna była przeciwna, a czworo innych się wstrzymało. 
W przyszłym roku Andrychów planuje swoje dochody na poziomie 171 milionów złotych. Na tę kwotę składają dochody bieżące – 155,7 mln oraz dochody majątkowe – 15,3 mln zł.
Z kolei plany wydatków opiewają na kwotę 176 mln. W tym wydatki bieżące pochłoną kwotę 144,4 mln zł, a wydatki majątkowe, czyli inwestycje – 31,6 mln zł.
Dla porównania budżet na 2016 r., czyli na rok dobiegający końca, w chwili uchwalenia wynosił po stronie dochodów 119,8 mln, a wydatków 123,9 mln zł.
Równocześnie na wydatki majątkowe, czyli inwestycje zaplanowano wtedy 12,2 mln zł, czyli niemal trzykrotnie mniej niż w roku , jaki mamy przed sobą. Będzie to rok wyjątkowo dużych i licznych inwestycji.
Spory wzrost dochodów – trzeba to zaznaczyć – związany jest z programem Rodzina 500+, który samorządy obsługują, i na który otrzymują dotacje z budżetu rządowego. W Andrychowie kwota ta w roku 2017 będzie wynosić – 27,1 mln. Również wzrosły wszystkie świadczenia, np. rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe i okresowe. Ogółem na wszelkie świadczenia (pomoc społeczną, świadczenia stałe, dodatki rodzinne, 500 +, stypendia, dodatki mieszkaniowe itp.) Gmina Andrychów wyda 43,3 mln zł.
Równie wysokie wydatki, jak co roku będą związane z oświatą. Ogółem kwota wydana na edukację szkolną w Gminie Andrychów wyniesie 58,4 mln – w tym są wydatki bieżące, jak np. pensje czy utrzymanie szkół oraz wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych. Tymczasem subwencja oświatowa wyniesie w 2017 r. 36 mln zł (szkoły) i 2,3 mln (przedszkola). Resztę, czyli ok. 20 mln do kwoty 58,4 mln trzeba dołożyć z budżetu.
Najwyższa część dochodów to kwota z wszelkiego rodzaju podatków od osób i firm, a także opłat i odsetek sięgnie w 2017 r. sumy 54,3 mln zł.
To ogólne sumy budżetu, jego szczegółowe rozpisanie w tabelach można znaleźć na stronach BIP Urzędu Miejskiego. W najbliższych, styczniowych „Nowinach Andrychowskich” również zamieścimy obszerne omówienie przyszłorocznego budżetu, a także szczegółowe omówienie planów inwestycyjnych, które pochłoną rekordową sumę 31,6 mln zł.
man

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content