Przejdź do treści

Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy

Informacje, 17 maja 2023 14:05

Wczoraj, 16 maja 2023 r. w sali teatralnej Wadowickiego Centrum Kultury w Wadowicach  odbyło się uroczyste podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę oraz XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Konkursy organizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z roku na rok cieszą się większym zainteresowaniem.

Na podsumowanie zaproszono rodziców, nauczycieli, dyrekcję szkół oraz laureatów i wyróżnionych w tym konkursie. Galę uświetnili swoja obecnością zaproszenie goście: Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Kierownik ARiMR Krzysztof Cichoń, Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Renata Fijałkowska oraz Z-ca Dyrektora OR KRUS w Krakowie Michał Mrówka.

W związku z dużym odzewem sponsorów tj. parków rozrywki Czarny Groń, Inwałd Park, Zatorland, Energylandia, Dinolandia, Mini Zoo Kucyk oraz innych lokalnych firm i rodzinnych przedsiębiorstw, a także samorządów postanowiono oprócz trzech głównych nagród w każdej z grup wiekowych, przyznać wyróżnienia. Łącznie nagrodzonych było 92 uczestników tegorocznych edycji konkursu. Każdy uczestnik konkursu obecny na gali otrzymał dyplom oraz nagrodę/nagrody. Podsumowanie miało piękną oprawę, przygotowano prezentację na temat konkursu wraz z pracami laureatów i wyróżnionych. Galę uświetniły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach, które swoim występem artystycznym zachwyciły zgromadzoną publiczność.

Warto podkreślić, że do Placówki Terenowej KRUS w Wadowicach wpłynęło w tym roku 687 prac z 33 szkół podstawowych z Powiatu Wadowickiego. Jest to rekordowa liczba prac plastycznych. Ponadto w konkursie na Rymowankę także zanotowano stu procentowy wzrost uczestników. Tegoroczne edycje obu  konkursów mają na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania
w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji (środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.) oraz zasad ochrony środowiska naturalnego. Konkursy organizowane są w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Prace mają za zadanie nie tylko uświadamiać niebezpieczeństwa grożące dzieciom, ale przede wszystkim wskazywać sposoby ich eliminowania, które zaowocują  w przyszłości dobrymi nawykami związanymi z bezpieczeństwem w swoim otoczeniu. 

„Serdecznie dziękuję za tak liczny udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”  oraz w IV Ogólnopolskim Konkursie na Rymowankę organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tym roku temat konkursu był wyjątkowo trudny dlatego jeszcze raz dziękuję za tak liczny udział w konkursach i gratuluję laureatom i wyróżnionym. Kluczowym celem tych działań jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na wsi. Tegoroczne wyniki uczniów ze szkół  terenów powiatu wadowickiego są żywym przykładem, że konkurs niesie ze sobą również możliwość prestiżu i zdobycia wartościowych nagród. Warto poświęcić swój czas, ponieważ może to zaowocować piękną przygodą dla każdego dziecka, a także jego rodzica. A wszystkim sponsorom i fundatorom nagród jeszcze raz dziękuję za wsparcie, to dzięki Wam każdy uczestnik otrzymał nagrodę!” – przekazał nam Kierownik KRUS Wadowice, Mateusz Przejczowski

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez KRUS w przyszłym roku.

A wygranym jeszcze raz gratulujemy talentu literackiego i plastycznego!

(Materiał nadesłany)

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content