Przejdź do treści

Bezpieczeństwo w statystykach

Informacje, 22 lutego 2017 13:02

Straż Miejska podsumowała miniony rok. Był pracowity dla strażników, ale i bezpieczny dla mieszkańców.

Podziel się

– W roku 2016 na terenie Gminy Andrychów nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno podczas trwania imprez masowych jak i imprez rekreacyjnosportowych – mówi komendant SM Krzysztof Tokarz. 
W swoim raporcie strażnicy piszą, że ilość podjętych czynności przez tę służbę w roku 2016 wzrosła o 39% w stosunku do roku ubiegłego. W sumie strażnicy interweniowali 1773 razy. Największa ilość zgłoszeń dotyczyła miasta Andrychów i wyniosła ogółem 1379, co stanowi wzrost do roku ubiegłego o 45%.
Należy zaznaczyć, że wzrost interwencji nie oznacza wprost spadku bezpieczeństwa. Większa ilość interwencji to przede wszystkim więcej działań zapobiegających, strażnicy po prostu szybciej i częściej likwidowali zdarzenia naruszające porządek. Analiza przeprowadzanych interwencji wskazuje, że największy udział w zgłaszanych interwencjach miały następujące zdarzenia:
•    Naruszenie przepisów ruchu drogowego 278 interwencji (wzrost o 48%)
•    Kolizje drogowe z zwierzętami 228 interwencji (wzrost 60%)
•    Zakłócanie ładu i porządku publicznego 222 interwencje (wzrost o 52%)
•    Brak nadzoru nad zwierzętami 203 interwencje (wzrost o 74 %)
•    Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 157 interwencji (wzrost o 62%)
W roku 2016 zostało wszczęte 73 postępowania do Sądu Rejonowego w Wadowicach, co stanowi spadek o 2,7 % w stosunku do roku poprzedniego. Największa liczba spraw dotyczyła naruszeń przepisów z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W ramach działalności sekcji monitoringu wizyjnego wykryto 165 zdarzeń o charakterze wykroczeniowym i przestępczym. Zabezpieczono 51 materiałów wizyjnych na cele prowadzonych postępowań karnych.
Utworzona 1 kwietnia 2016 sekcja dzielnicowych składająca się z 6 funkcjonariuszy przyjęła od społeczeństwa 154 sprawy.
Strażnicy współpracują także ściśle z policją, niebawem pojawią się dodatkowe piesze patrole mieszane obu służb. To odpowiedź na postulaty mieszkańców.
mn

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content