Przejdź do treści

Bez naruszenia prawa

Informacje, 24 września 2015 12:23

Dyrektorzy szkół w Inwałdzie i Rzykach pozostają na swoich stanowiskach, tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Podziel się

22 września 2014 r. po rozpoznaniu na rozprawie spraw ze skarg Wojewody Małopolskiego na Zarządzenia Burmistrza Andrychowa w  przedmiocie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach oraz w  przedmiocie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem (w sprawach o sygn. akt: III SA/Kr 749/15 i III SA/Kr 750/15) oddalił obie skargi Wojewody uznając, iż przy wydaniu zaskarżonych Zarządzeń Burmistrz Andrychowa nie naruszył prawa. Oznacza to, iż powierzenie stanowisk dyrektorów w ww. placówkach oświatowych w Rzykach oraz Inwałdzie było działaniem zgodnym z prawem. 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content