Przejdź do treści
Reklama
Reklama

„Beskidy w kadrze zatrzymane” już po raz XX

Informacje, 20 lipca 2021 09:05

Trwa XX edycja konkursu fotograficznego “BESKIDY W KADRZE ZATRZYMANE”. Tematami tegorocznej edycji konkursu są:
Wspomnienie; Flora i Fauna. Prace należy wykonać na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.

REGULAMIN XX EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Beskidy w kadrze zatrzymane”


ORGANIZATORZY
• Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
• Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
• Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej

1. TEMATYKA
Tematami tegorocznej edycji konkursu są:
– Wspomnienie
– Flora i Fauna
Prace wykonane na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
• Prace należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej lub wysłać pocztą na adres: ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”
• Termin składania prac upływa 3 września 2021 r.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących amatorsko.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia nieoprawione, w formacie nie mniejszym niż
15 x 21 cm oraz nie większym niż 30 x 40 cm.
• Na każdym zdjęciu, na odwrocie należy umieścić:
– imię i nazwisko autora,
– koniecznie numer telefonu i adres e-mail,
– tytuł fotografii,
– miejsce wykonania fotografii.
• Do zdjęć należy dołączyć podpisaną płytę CD lub inny nośnik zawierający formę cyfrową zgłoszonych zdjęć (plik JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, format – dłuższy bok – min. 2480 px, RGB), nazwa pliku powinna być tytułem zdjęcia.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie wymagań niniejszego Regulaminu oraz dołączenie do zdjęć oświadczenia stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1 (dla uczestnika pełnoletniego) lub Załącznik nr 2 (dla uczestnika niepełnoletniego).
• Jeden autor może przesłać 3 prace w tym jedną pracę typu tryptyk, cykl itp. liczącą maksymalnie 3 zdjęcia.
• Zdjęcia kolorowe i czarno-białe będą oceniane wspólnie.
• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
• Najciekawsze prace prezentowane będą na stronie internetowej: www.przewodnicy.beskidy.pl w dziale „konkursy”.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
• Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów konkursu.
• Decyzja jury jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega reklamacji.
• Zdjęcia oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 16 włącznie oraz dorośli i młodzież powyżej 16 lat.
• Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad jury prac niespełniających warunków regulaminu.
• Osoby wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o terminie i miejscu wręczenia nagród listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
• Termin rozstrzygnięcia konkursu 24 września 2021 r.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.
• W przypadku publikacji prac organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych.


Uwaga.
Oświadczenia w poniższej treści stanowiące Załączniki do Regulaminu opracowane zostały na prośbę Urzędu Miasta w Bielsku-Białej i są autorstwa pracowników Urzędu.

Regulamin
kliknij aby pobrać.

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content