Przejdź do treści

Będzie podwyżka opłat za śmieci

Informacje, 25 maja 2017 14:07

Radni podjęli dzisiaj uchwałę, której konsekwencją będzie podwyżka stawki za odpady segregowane – z 8 zł na 10 zł od osoby oraz niesegregowane – z 16 zł na 18 zł.

Podziel się

Dzisiaj – 25 maja – na Sesji Rady Miejskiej jednym z punktów był projekt uchwały zmieniającej stawki za odpady komunalne, czyli tych śmieci, które wyrzucamy z naszych gospodarstw.
Podwyżkę władze Andrychowa motywują tym, że obecne stawki za śmieci nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z ich zbiórką, transportem i oddawaniem na składowiska poza miastem. Straty sięgają setek tysięcy złotych i gmina musi je pokrywać z innych źródeł, choć tak być nie powinno. Nawet firma, która zgłosiła się do przetargu zaoferowała sumę o ponad milion większą, niż ta pochodżaca z opłat od mieszkańców. Dlatego zlecono tę usługę ZGK, ale on też nie zrobi tego bez podwyżki.
Przed głosowaniem była długa i gorąca dyskusja. Kilkoro radnych domagało się wyjaśnień, np. dlaczego planuje się podwyżkę, a nie szuka tych pieniędzy po stronie lepszego gospodarowania i oszczędności? Czy kalkulacje ceny są poprawne? Dlaczego i ile gmina musi do tego dopłacać? Zastępca burmistrza Mirosław Wasztyl oraz Ewa Rohde-Trojan kierowniczka Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tłumaczyli jak i dlaczego tak wyliczono nowe stawki. Niektórzy radni nie przyjmowali tłumaczenia, że ustawodawca wprowadził fundamentalną zasadę, że system gospodarki odpadami komunalnego musi być samofinansujący, to znaczy, że nie można do niego dopłacać z innych działów budżetowych. 
Padł nawet wniosek, złożony przez radnego Macieja Kobielusa, aby głosowanie przenieść na jedną z sesji jesiennych, a do tego czasu wybrać nowego prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i wszystko raz jeszcze skalkulować. Wniosek radnego upadł po głosowaniu: za nim było 6 radnych, a 13 przeciw.
Przystąpiono do głosowania „zmiany uchwały nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów”. 11 radnych było za, 7 przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu. Tym samym uchwalono nowe stawki za odpady komunalne. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 lipca, czyli od drugiego półrocza tego roku.
mn

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content