Przejdź do treści

Będzie nowy rzecznik konsumentów w powiecie

Informacje, 04 sierpnia 2023 13:22

Starostwo Powiatowe w Wadowicach ogłosiło dziś (4 sierpnia) konkurs na stanowisko powiatowego rzecznika konsumentów. Jak poinformowała nas wicestarosta Beata Smolec, dotychczas pełniący te funkcję Marcin Górecki złożył rezygnację.

Sam zainteresowany poinformował nas, że odchodzi z pracy z końcem sierpnia. Czekają go teraz inne wyzwania zawodowe. Ostatni dwaj rzecznicy byli mieszkańcami Andrychowa. A jak będzie teraz? To okaże się po konkursie.

Zainteresowani mają czas na składanie dokumentów do 16 sierpnia br. Podstawowe wymagania to: a) wykształcenie wyższe, w szczególności o profilu prawniczym lub ekonomicznym, b) co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej, c) obywatelstwo polskie, d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, f) nieposzlakowana opinia.

Dalsze szczegóły można znaleźć tutaj.

jd

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content