Przejdź do treści
Reklama

Będzie kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Rzykach

Informacje, 19 lipca 2021 12:27

W przyszłym roku powstanie ponad 800 metrów trasy rowerowej - najpóźniej do końca sierpnia 2022 roku - informuje Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

16 lipca 2021 w Starostwie Powiatowym podpisana została umowa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K w km od 0+580 do km 1+415 w miejscowości Rzyki, Powiat Wadowicki”. Pod tą nazwą kryje się wykonanie ponad 0,8 km chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze prowadzącej na Praciaki, w tym znajdujący się tam ośrodek wypoczynkowy. Prace przeprowadzi ta sama firma, która budowała pierwszy odcinek ciągu pieszo-rowerowego przy tym trakcie, czyli Bruk-Spec M. Gancarczyk ze Śleszowic.
Koszt robót to ok. 2 mln złotych, z czego ok. 1,1 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Podziel się
Skip to content