Przejdź do treści

Będą zmiany w planie Sułkowic

Informacje, 12 maja 2022 11:00

Można już składać wnioski do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenie całych Sułkowic – tak Łęgu jak i Bolęciny. Będą zbierane do 17 czerwca. Rada Miejska podjęła uchwałę w tej sprawie już 28 kwietnia tego roku.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w terminie do 17 czerwca 2022 roku:

  • w postaci papierowej: Urząd Miejski w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej (e-mail) lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia wraz z mapą, jakie od wczoraj są już na stronach Urzędu Miejskiego. Natomiast w najbliższy wtorek, 17 maja gościem południowej audycji (godz. 12.25) będzie Konrad Zadora – kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie działek położonych w Sułkowicach, w granicach administracyjnych miejscowości Sułkowice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Andrychowie uchwały Nr XLV-353-22 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie działek położonych w Sułkowicach, w granicach administracyjnych miejscowości Sułkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2022 r.:

  • w postaci papierowej: Urząd Miejski w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej (e-mail) lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(n)

Podziel się
Skip to content