Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Będą wojewódzkie obligacje

Informacje, 09 czerwca 2021 09:43

Samorząd województwa małopolskiego wyemituje obligacje do kwoty 220 milionów złotych. Pozyskane w ten sposób pieniądze mają posłużyć do załatania tegorocznego deficytu budżetowego.

Jak wynika z uchwały Sejmiku Samorządowego, „oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie od emisji do wykupu danej serii obligacji”. Tak więc będzie to korzystne dla nabywców. Oprocentowanie obligacji naliczać się będzie od ich wartości nominalnej i zostanie wypłacone w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Oprac. jd

Podziel się
Reklama
miejsce na twoją reklame
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
miejsce na twoją reklame
Skip to content