Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Będą obradować radni powiatowi

Informacje, 26 czerwca 2020 09:10

Po dłuższej przerwie, w najbliższy czwartek (2 lipca) odbędzie się sesja Rady Powiatu w Wadowicach. Główny temat to stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie wadowickim.

Radni zapoznają się z informacjami komendantów powiatowych policji oraz Państwowej Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa obywateli, liczby przestępstw oraz przeanalizują stan zagrożeń pożarowych na naszym terenie. Posiedzenie odbędzie się o godz. 10.00, tradycyjnie w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XV oraz XVI Sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2019 na terenie Powiatu Wadowickiego.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach w roku 2019 na terenie Powiatu Wadowickiego.

7. Interpelacje zapytania i wnioski radnych.

8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy gruntu w miejscowości Andrychów;

b) powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych;

c) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic gminy naruszającej granice Powiatu Wadowickiego; d) likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Wadowicach, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach;

e) utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Wadowicach i włączenia jej w strukturę Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach;

f) utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Radoczy i włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy;

g) zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2020 rok;

h) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego przyjętej uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XII/138/19 w dniu 19.12.2019 r.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Oświadczenia radnych.

11. Sprawy bieżące.

12. Zakończenie obrad.

Oprac. jd

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content